Tlačové správy

Pevný prístup k internetu poskytovalo 810 operátorov

FixNet
27.09.2018, Tlačová správa
     Ku koncu roka 2017 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup („prístup s vysokou rýchlosťou“) k internetu 810 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,44 mil. užívateľov. Najviac, až 721 tis. užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA). Poradie poskytovateľov pevného širokopásmového pripojenia podľa počtu pripojených užívateľov: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 4. ANTIK Telecom, s.r.o., 5. SWAN, a.s., 6. Slovanet, a.s., 7. RadioLAN, spol. s.r.o., 8. DSI DATA s.r.o., 9. SATRO s.r.o., 10. BENESTRA, s.r.o. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Druhou najvyužívanejšou technológiou bola technológia DSL, prostredníctvom ktorej bolo pripojených 350 tis. užívateľov. V rámci NGA bolo najviac až 225 tis. užívateľov pripojených prostredníctvom FTTH. Prostredníctvom FTTB bolo pripojených 193 tis. užívateľov. Počet koncových užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových sietí (FWA a WiFi) dosiahol 298 tis. Káblový modem (s technológiou staršou ako DOCSIS 3.0, t.j. nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 36 tis. užívateľov, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie až takmer 141 tis. užívateľov.
 

Vysvetlivky pre redakcie:
 
DSL - Digital Subscriber Lines.
FTTH (fiber to the home) - je riešenie, pri ktorom optické vlákno musí prekročiť hranice objektu účastníka a byť ukončené: vo vnútri objektu, alebo na vonkajšej stene objektu účastníka, alebo nie viac ako 2 metre od vonkajšej steny účastníka, kde sa distribuuje do koncových zariadení. Definícia FTTH vylučuje architektúry, kde je optické vlákno ukončené vo verejnom alebo súkromnom priestore pred dosiahnutím objektu koncového užívateľa. Komunikačná cesta optického vlákna je ukončená v objekte koncového užívateľa za účelom vykonávania komunikácie jedného užívateľa.
FTTB (fiber to the building) - optika do budovy s vnútornou kabelážou ľubovoľným neoptickým riešením. Optické vlákno dosiahne hranicu budovy, ako napríklad suterén vo viacpodlažnej obytnej jednotke, s koncovou prípojkou pre každé obytné miesto vytvorenou nejakým alternatívnym neoptickým spôsobom (WiFi, PLC, Ethernet...).
FWA - širokopásmový prístup k internetu prostredníctvom pevných bezdrôtových sietí v licencovaných pásmach. Prístup je realizovaný prostredníctvom bezdrôtovej technológie, alebo kombinácie bezdrôtová technológia + Ethernet prístup.

Nechcené spoplatnené SMS správy vás môžu vyjsť draho

sms-2
02.07.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) opakovane upozorňuje na problematiku spoplatnených SMS správ, ktoré občania dostávajú, keď odsúhlasia ich odber alebo sa zapoja do telefonických súťaží, hier a hlasovaní. Občania si často vďaka nepozornosti ani neuvedomujú, že dali súhlas na zasielanie spätných (spoplatnených) SMS správ. Následne ich nepríjemne prekvapí vysoký telefónny účet, cítia sa byť oklamaní a nevedia, ako majú postupovať. 
     Pri práci na internete je potrebné dať si pozor, na čo dávate súhlas. Neopatrnosť môže viesť k odsúhlaseniu prijímania prémiových (spoplatnených) SMS správ. Podobný prípad sa stal pánovi, ktorého syn takto neopatrne postupoval pri sťahovaní aplikácií a hier. Syn nevedel ukončiť príjem spoplatnených správ. Do času pokiaľ sa svojmu otcovi priznal, prichádzali mu spoplatnené správy a rýchlo stúpal telefónny účet. Otec v spolupráci s telekomunikačným operátorom napokon situáciu vyriešil. Buďte opatrní aj pri zapojení sa do telefonických súťaží, hier a hlasovaní. Pred tým, ako sa rozhodnete do nich zapojiť, tak sa oboznámte so všetkými podmienkami, vrátane cien za volanie, resp. odoslanie SMS a za prijatie spätnej SMS správy. Situácie, keď to niekto chcel „len vyskúšať“ a potom argumentoval „ja som nevedel, urobte s tým niečo“ alebo „ja som nič neposielala, potrestajte ich“ sa pravidelne opakujú. Vytiahnutie SIM karty z mobilného telefónu vzniknutú situáciu nerieši. Preto by ste mali vedieť nielen ako sa môžete zúčastniť, ale aj ako svoju účasť ukončiť a tým aj zastaviť zasielanie spätných, spoplatnených správ. Predídete tak nepríjemným prekvapeniam v podobe vysokého účtu.
     Hry, súťaže, hlasovanie a pod. sú služby, ktoré mobilní operátori poskytujú obvykle na základe zmluvnej spolupráce s obchodnými partnermi. Spoplatnené je odoslanie a/alebo prijatie SMS správy. V prípade, že vám telekomunikačný operátor nesprávne vyúčtuje zaslanú alebo prijatú SMS správu, tak si môžete u neho uplatniť reklamáciu. Reklamácia sa uplatňuje v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku operátora. Za prevádzku hier, súťaží a hlasovaní zodpovedá obchodný partner mobilného operátora, ktorý danú službu poskytuje. Regulačný úrad nereguluje obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a nemá v kompetencii regulovať a kontrolovať prevádzkovateľov hier, súťaží a hlasovaní.
     V minulosti bol problém aj s nechcenými volaniami alebo posielaním správ na čísla so zvýšenou tarifou. Pokiaľ chcete predísť šoku z vysokého účtu, tak si môžete dať u operátora bezplatne zablokovať odchádzajúce volania, SMS a MMS správy na čísla so zvýšenou tarifou. Čísla so zvýšenou tarifou sú čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx.

Čo robiť, aby vás po návrate z dovolenky nečakali nepríjemné prekvapenia

roaming-tel
28.06.2018, Tlačová správa
     Po návrate z dovolenky ich čakal nečakane vysoký účet za telefonovanie, posielanie krátkych správ a používanie dát, „vybielený“ bankový účet, vykradnutý dom alebo byt. Aj takéto nepríjemnosti pokazili spomienky na príjemne strávenú dovolenku niektorým obyvateľom Slovenska. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v tejto súvislosti ponúka niekoľko základných odporúčaní, ako sa vyhnúť podobným nepríjemnostiam. 
     Už rok môžeme používať mobilné služby počas dovoleniek v krajinách EÚ a okrem nich aj v Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku za cenu ako doma, t.j. bez príplatkov za roaming. Napriek tomu, že mobilný telefón počas dovolenky v zahraničí používali obvyklým spôsobom, tak niektorých obyvateľov Slovenska nepríjemne prekvapil nečakane vysoký účet za telefonovanie, posielanie krátkych správ. Na RÚ sa obrátil pán, ktorý strávil dovolenku v Egypte a následne ho doma čakal účet cca 200 eur za používanie dátových služieb. Nebol si vedomý toho, že by sa pripojil k internetu, ale následne zistil, že jeho mobilný telefón počas dovolenky automaticky sťahoval aktualizácie. Niektorých turistov prekvapil vysoký účet za telefonovanie napriek tomu, že trávili dovolenku v členskom štáte EÚ. Ako sa ukázalo pohybovali sa v blízkosti hraníc a ich mobilný telefón sa automaticky pripojil na sieť operátora z krajiny, kde regulácia neplatí.
     Aby ste predišli podobným problémom, tak pred odchodom na dovolenku venujte pozornosť nastaveniu vášho mobilného telefónu. Dočasne zakážte automatickú aktualizáciu softvéru alebo si nastavte telefón tak, aby si vyžiadal pred aktualizáciou váš súhlas. Aktualizácie je najlepšie urobiť pred dovolenkou a následne až po návrate z dovolenky. V prípade, že sa budete pohybovať pri hraniciach EÚ/EHP s inými štátmi, tak si v navštívenej krajine nastavte manuálne sieť, aby sa váš mobil nechcene nepripojil na sieť operátora z krajiny, kde regulácia neplatí. Občania často v snahe ušetriť svoje mobilné dáta používajú  počas dovolenky WiFi siete napr. na plážach, v reštauráciách a hoteloch. Aby ste predišli odcudzeniu peňazí z bankového účtu, tak nikdy nepoužívajte nezabezpečené WiFi siete na bankové operácie. Niektorých občanov po návrate z dovolenky čakalo nepríjemné prekvapenie v podobe vykradnutého obydlia. Zbytočne preto neupozorňujte na to, že váš dom alebo byt je opustený. Zákon o poštových službách ukladá adresátovi používať funkčnú a označenú domovú listovú schránku. Signálom vašej dlhšej neprítomnosti je aj plná schránka. Pred odchodom na dovolenku zabezpečte, aby vám niekto počas vašej neprítomnosti pravidelne vyberal obsah poštovej schránky.

Počas leta príjem rozhlasu občas rušia vzdialené stanice

Es
13.06.2018, Tlačová správa
     Každý rok v lete sa opakujú situácie, keď veľmi vzdialené rozhlasové stanice krátkodobo rušia vysielanie miestnych rozhlasových staníc. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje občanov, že rušenie  spôsobuje prírodný jav tzv. sporadická vrstva Es, ktorá na Slovensku umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc z okrajových častí Európy, t.j. príjem staníc, ktoré za normálnych okolností na svojom rádiu nenaladia. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. 
     Pani Anna počas pečenia koláčov rada počúva rozhlas. Aj nedávno jej pečenie  išlo ako od ruky, ale náladu jej pokazilo rádio. Rádio začal vydávať pre ňu čudné zvuky. Pani Anna sa ho snažila naladiť, meniť polohu antény, napokon po ňom aj pobúchala rukou, ale nič nepomáhalo. Po chvíli sa situácia zmenila a na miesto dychovky bolo z rádia počuť melódie, ktoré je pripomenuli jej letnú dovolenku v Turecku. Podobnú situáciu zažil na vlastnej koži aj Karol, ktorý si počúvaním obľúbenej rozhlasovej stanice krátil cestu autom. Cestou od rodičov mu niečo začalo rušiť príjem. Do vysielania jeho obľúbenej stanice sa začala miešať iná rozhlasová stanica. Napokon rušenie akoby prestalo a na jeho prekvapenie rozpoznal, že počúva rozhlasovú stanicu z Grécka. Takéto a podobné prípady má na svedomí prírodný jav, ktorý sa volá sporadická vrstva.
     Sporadická vrstva Es je ionizovaná vrstva, ktorá vzniká najmä v letných mesiacoch. Od sporadickej vrstvy sa odrážajú elektromagnetické vlny, čo umožňuje krátkodobý príjem vzdialených vysielačov v pásme veľmi krátkych vĺn. Odrazené signály vzdialených rozhlasových vysielačov bývajú nezriedka silnejšie ako miestne vysielače, čím spôsobujú rušenie miestnych vysielačov, resp. krátkodobo znemožňujú ich príjem. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. Dobrá správa je, že rušenie, tak ako rýchlo začalo, napokon aj skončí. Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje počúvanie rozhlasu a na strane druhej teší rádioamatérov, ktorým umožňuje nadväzovať rádioamatérske spojenia na veľké vzdialenosti. Napr. v rádioamatérskom pásme 50 MHz bolo v posledných dňoch možné nadviazať spojenia s rádioamatérmi z Kuvajtu, Izraela, Turecka, Grécka, Cypru a ďalších krajín.
     Občania sa v prípade iného rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na RÚ, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. Bližšie informácie o postupe a kontakty sú dostupné na https://www.teleoff.gov.sk/ochrana-proti-ruseniu/

Výberové konania na frekvencie v pásme 10 GHz v ďalších lokalitách

BTS
12.06.2018, Tlačová správa
     Ďalší telekomunikační operátori majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz, ktoré sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Prievidza, Rimavská Sobota a Skalica. Predmetom výberových konaní v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto je sedem a v ostatných okresoch šesť frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania. Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 25.07.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 €. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. RÚ zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.
     Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Ďalšie výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

18.05.2018, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz, ktoré sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Bardejov, Dolný Kubín, Hlohovec a Malacky. Predmetom každého z týchto výberových konaní je šesť frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania. Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 11.06.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 €. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. RÚ zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.
     Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Lokálne frekvencie v pásme 10 GHz získal Slovanet

14.05.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil spoločnosti Slovanet, a.s. dva frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Spoločnosť Slovanet, a.s. sa stala víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie a za pridelené bloky v každej lokalite zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 1202 €. Držiteľ povolení je povinný začať používať pridelené frekvencie do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
     Predmetom každého z týchto výberových konaní boli tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa mohol uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Výberová komisia vyhodnotila, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Všetci účastníci výberového konania splnili požiadavky uvedené vo výzve a RÚ ich pozval do elektronickej aukcie. Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré boli predmetom výberového konania. Najnižšie podanie bolo vyvolávacou cenou, ktorá predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €.
     Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,5 miliardy SMS správ

27.04.2018, Tlačová správa
     V druhom polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,12 miliárd minút hovorov. Z toho 56% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 37% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medzinárodné volania a 4% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,5 miliardy SMS správ a 40,7 milióna MMS správ. V slovenských mobilných sieťach boli ukončené 2 miliardy minút hovorov, 723,8 mil. SMS správ a 13,3 mil. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V druhom polroku 2017 bolo na Slovensku cca 7,4 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,1 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 3,9 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 2,2 mil. Cca 1,2 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 2,32 mil. užívateľov

17.04.2018, Tlačová správa
     V druhom polroku 2017 viac ako 2,32 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 76% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 11 400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 8000 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN Mobile poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.
    
     V druhom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup na internet. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci. Užívatelia v 3G a 4G sieťach spolu preniesli 20 800 TB dát.

     Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Počty ich užívateľov a prenesených dát nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených štatistikách. Za nomádsky prístup sa považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.

Výberové konanie na frekvencie v pásme 1800 MHz

06.04.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie. V tomto výberovom konaní je ponúkaných 18 blokov voľných frekvencií, ktoré predstavujú celkom 2 × 9,0 MHz z frekvenčného pásma 1800 MHz pre celé územie Slovenskej republiky. Prostredníctvom týchto frekvencií budú operátori poskytovať verejné elektronické komunikačné služby koncovým užívateľom napr. s využitím systémov GSM, UMTS, LTE, WiMAX a IoT.
     Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Vyvolávacia cena predstavuje pre frekvenčný blok 2 x 5 MHz hodnotu 1 800 000,00 eura, pre frekvenčný blok 2 x 0,8 MHz hodnotu 288 000,00 eura a pre frekvenčné bloky 2 x 0,2 MHz hodnotu 72 000,00 eura.  
     Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 09.05.2018 do 13:30 h. Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky náležitosti podľa výzvy na predkladanie ponúk a peňažná zábezpeka vo výške 1 000 000,00 eura musí byť uhradená (pripísaná na určený účet úradu) do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do výberového konania. Účelom peňažnej zábezpeky je zamedzenie takého konania účastníka výberového konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu výberového konania. RÚ z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania neposkytuje informácie o priebehu ani o predložených ponukách až do ukončenia výberového konania. Výberová komisia, ktorej členov vymenúva predseda RÚ, vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka splnila všetky požadované náležitosti. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok.

Výsledky 34. plenárnych zasadnutí BEREC v Bratislave

19.03.2018, Tlačová správa
     Predseda BEREC 2018, Johannes Gungl, predstavil na verejnej diskusii v Bruseli výsledky 34. plenárnych zasadnutí Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). Vo svojom úvode zdôraznil oblasti zamerania na rok 2018 vizuálne zobrazené v najnovšom videu BEREC. BEREC kladie osobitný dôraz na štúdiu o 5G, najnovšie údaje o medzinárodnom roamingu a na konzultačný dokument týkajúci sa sieťovej neutrality. Hostiteľom 34. plenárnych zasadnutí BEREC bol Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Na plenárnych zasadnutiach, ktoré sa konali 7. - 9. marca 2018 v Bratislave, sa zúčastnili najvyšší predstavitelia európskych vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti elektronických komunikácií (NRA), zástupcovia Európskej komisie, Skupiny nezávislých regulátorov (IRG) a ESA.
     BEREC urobil z 5G strategickú prioritu pre nasledujúce tri roky. Túto skutočnosť podčiarkuje štúdiou, ktorú BEREC zadal spoločnostiam DotEcon a Axon. Táto štúdia 5G je k dispozícii na webových stránkach BEREC. Gungl v tejto súvislosti vysvetlil: "Cieľom je prispieť k odstráneniu potenciálnych prekážok pre hladké nasadenie 5G v Európe." Mnoho potenciálnych prípadov použitia je v súčasnosti v ranných štádiách vývoja. V záujme lepšieho pochopenia súčasných a budúcich otázok bezpečnosti siete BEREC usporiadal seminár o 5G a "Internet vecí", ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).
   BEREC po prvýkrát prezentoval údaje o vplyve nových roamingových pravidiel "Roam Like At Home" (RLAH). Správa odhaľuje podstatné zvýšenie objemov prenesených dát v EHP. Objem prenesených dát vzrástol o 435% v období od 3. štvrťroka 2016 do 3. štvrťroka 2017. Priemerná spotreba za účastníka v EHP v 3. štvrťroku 2007 bola 242 MB. Menej významné je zvýšenie objemov hlasových a SMS služieb. Správa ukazuje, že počet hovorov roamingového zákazníka za mesiac sa zvýšil z 8,8 minút v 3. štvrťroku 2016 na 14,23 minút v 3. štvrťroku 2017. Hoci medzinárodné roamingové služby vykazujú vysokú sezónnosť, výsledky jasne naznačujú, že zmena a doplnenie nariadenia o roamingu výrazne prispelo k rozvoju jednotného trhu," povedal Gungl.
     Osvojovanie osvedčených postupov medzi NRA a angažovanosť zainteresovaných strán je kľúčovou súčasťou práce BEREC. Počas týchto plenárnych zasadnutí prebiehali diskusie o prebiehajúcich prípadoch sieťovej neutrality. Je to dôležité pre dôsledné uplatňovanie pravidiel v celej EÚ. BEREC prostredníctvom verejných konzultácií opäť oslovuje všetky zainteresované strany. Cieľom je zhromaždiť informácie pre vstup BEREC do hodnotenia Európskej komisie o nariadení o sieťovej neutralite. Konzultačný dokument pozostáva zo série otvorených otázok pre zainteresované strany týkajúce sa definícií, postupov zero-rating, traffic management, špecializovaných služieb, transparentnosti a nových technológií. BEREC sa špeciálne zaujíma o to, ako zainteresované strany vidia pravidlá sieťovej neutrality v kontexte 5G. Verejné konzultácie budú prebiehať od 14. marca 2018 do 25. apríla 2018. Príspevky je možné uplatniť prostredníctvom platformy BEREC pre online konzultácie s verejnosťou.
     BEREC nedávno zverejnil predbežnú analýzu týkajúcu sa výziev v rámci Európskej únie (vnútri EÚ) s cieľom napojiť sa na prebiehajúce diskusie o Európskom kódexe elektronických komunikácií (EECC). Úplný zoznam verejných dokumentov prijatých na 34. plenárnych zasadnutiach je dostupný na internetovej stránke BEREC.Nasledujúce plenárne zasadnutia BEREC sa budú konať 13. až 15. júna 2018 v Gdansku-Sopotu v Poľsku.

Používatelia telekomunikačných služieb poznáte svoje práva?

15.03.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv dáva do pozornosti používateľom elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb ich zákonné práva.
     Záujemca môže uzavrieť zmluvu s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi podľa jeho vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie. Zákonným dôvodom na odmietnutie je napr. ak poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, záujemca o ňu je dlžníkom niektorého z operátorov alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, alebo  záujemca nesúhlasí s podmienkami zmluvy. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si ale musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby. Ako účastník verejnej telefónnej služby máte právo: a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach, b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach, c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112, d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112. V prípade, že vám telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne alebo vám nesprávne vyúčtuje cenu za služby, tak máte právo uplatniť si u neho reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného priadku daného operátora. Dajte si pozor na to, že ani včas uplatnená reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Operátor je povinný písomne oznámiť vám výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Operátor je povinný vás o predĺžení písomne informovať pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva. V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať.

Aplikácie umožňujú vyhľadať a otestovať internetové pripojenie

06.02.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“) víta všetky aktivity, ktoré vedú k tomu, aby každý občan Slovenska mal k dispozícii širokopásmové pripojenie k internetu. Regulačný úrad bude monitorovať budovanie širokopásmových sietí na Slovensku.
     Regulačný úrad myslel na to, aby sa občan dozvedel o možnostiach pevného internetového pripojenia pre domácnosť v jeho lokalite a vytvoril webovú aplikáciu www.porovnavacinternetu.sk, ktorá vyhľadá všetky dostupné ponuky na zadanej adrese. Ak záujemca chce niektoré ponuky bližšie preskúmať, tak si ich môže zoradiť vedľa seba a porovnávať.
     Keď už občan má internetové pripojenie, tak si môže jednoducho otestovať jeho kvalitu. Komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia umožňuje bezplatná aplikácia MobilTest, ktorú spustil do prevádzky Regulačný úrad. K aplikácii je k dispozícii aj webové rozhranie www.meracinternetu.sk, ktoré umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Operátori, štátne orgány a ďalší záujemcovia si môžu stiahnuť anonymizované dáta s výsledkami meraní a následne ich podľa potreby vyhodnocovať. Toto prináša cennú spätnú väzbu aj pre operátorov a umožní mapovanie kvality internetového pripojenia v Slovenskej republike.
     MobilTest nemá za úlohu „konkurovať“ komerčným meracím systémom, ktoré obvykle slúžia len na meranie rýchlosti, ale priniesť používateľom pridanú hodnotu. Používateľ meracieho systému MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období. Výsledky meraní budú slúžiť aj odbornej verejnosti a štátnym orgánom. Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora.  MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Merací systém MobilTest umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.

Aplikáciu MobilTest použili okrem spotrebiteľov aj ŽSR

02.02.2018, Tlačová správa
     Aplikáciu na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia MobilTest, ktorá je bezplatne  dostupná na www.meracinternetu.sk, používajú okrem spotrebiteľov aj organizácie. Jedným z príkladov použitia sú Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava („ŽSR“), ktoré aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Aplikáciu používajú aj niektorí telekomunikační operátori. Z operátorov aplikáciu najviac využíva O2 Slovakia, s.r.o.
     ŽSR informovali Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („RÚ“), že v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora požadovali od mobilných operátorov v kľúčových lokalitách ŽSR plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových a dátových služieb 2G, 3G, 4G alebo vyššou, poskytovanou prostredníctvom najvyššej technológie v danej lokalite. Pokrytie sieťou dátových služieb malo byť minimálne na úrovni 3G, vrátane pokrytia vo vnútorných priestoroch prevádzok a pracovísk ŽSR. Za účelom overenia tohto pokrytia ŽSR realizovali merania kvality siete prostredníctvom verejnosti sprístupneného meracieho systému MobilTest. Keďže mobilní operátori súhlasili s vykonaním merania prostredníctvom aplikácie MobilTest, ŽSR zrealizovali v kľúčových lokalitách ŽSR, t.j. spolu 42 pracovísk po celej Slovenskej republike v dvoch etapách od 6.8.2017 do 11.8.2017 a od 21.8.2017 do 24.8.2017 meranie kvality. Meraní sa mohli zúčastňovať aj zástupcovia mobilných operátorov. V každej z lokalít sa pre každého operátora zrealizovali 3 merania, ktoré sa zaznamenali do protokolu o vykonaní merania.
     Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú k dispozícii na  www.meracinternetu.sk. Toto webové rozhranie umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Používateľ mobilnej aplikácie MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania nájde na mape a môže ich následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Aplikácia je užitočná aj pri plánovaní dovoleniek alebo výletov po Slovensku. 
     MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.

Výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

16.01.2018, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí neboli úspešní v elektronických aukciách a nezískali frekvencie z frekvenčného pásma 3,7 GHz pre okresné využitia, ale nielen výlučne oni, majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Predmetom každého z týchto výberových konaní sú tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov.
     Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania. Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 31.01.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 €. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
     Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. RÚ pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. RÚ vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. RÚ zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.
     Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.

Operátori musia do konca januára predložiť správu o používaní čísel

15.01.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť predložiť RÚ do konca januára správu o používaní pridelených čísel. V prípade nesplnenia povinnosti hrozí operátorom pokuta. Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. RÚ prideľuje čísla telekomunikačným operátorom a sú potrebné na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí. 
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách RÚ uloží pokutu tomu, kto nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel. RÚ pri ukladaní pokuty prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
     Podľa rozhodnutí RÚ, ktorými boli pridelené čísla držiteľ  je povinný  predkladať RÚ každoročne v lehote do 31. januára správu o používaní prideleného čísla. Za používanie čísel sa platí úhrada. Podľa rozhodnutí RÚ, ktorými boli pridelené čísla úhrada je splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia RÚ o pridelení čísla a opakovane každoročne po dobu platnosti rozhodnutia RÚ o pridelení čísla na účet RÚ. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“

Nezabudnite do 15.1.2018 zaplatiť za právo používať frekvencie

08.01.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15.1.2018 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie. Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v povolení. Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky...
     Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak RÚ podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. RÚ potom nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.

Očakávané udalosti v roku 2018 z pohľadu Regulačného úradu

27.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva, že aj v roku 2018 bude na Slovensku pokračovať konsolidácia na trhu, čo môže znamenať akvizície, spájanie sa telekomunikačných operátorov, prípadne zdieľanie infraštruktúry podobne, ako sa to deje aj v iných krajinách Európskej únie. Aj na rok 2018 má RÚ naplánované prideľovanie frekvencií na budovanie pevných alebo mobilných sietí, prostredníctvom ktorých budú telekomunikační operátori poskytovať širokopásmové služby.
     Európska komisia očakáva, že v Európe prebehne konsolidácia na trhu, t.j. akvizície a spájanie sa telekomunikačných operátorov, čo už prebieha a tento trend neobchádza ani Slovensko. Očakávanou udalosťou na Slovensku je aj uskutočnenie frekvenčného refarmingu, t.j. usporiadanie frekvencií, tak aby mal každý mobilný operátor k dispozícii súvislý frekvenčný úsek. Ak to bude potrebné, tak RÚ je pripravený situáciu vyriešiť aj za pomoci prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách. Ďalej sa očakáva, že vzhľadom na stanovené povinnosti a dopyt po službách operátori budú pokračovať vo zvyšovaní pokrytia obyvateľstva signálom ich sietí a skvalitňovaní služieb. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci objem prenášaných dát v mobilných sieťach a tlak zo strany používateľov je možné očakávať zatraktívnenie dátovej ponuky zo strany operátorov. Európska komisia pripravuje zmeny v legislatíve, čo bude znamenať nové povinnosti pre RÚ a telekomunikačných operátorov.

Slovensko vykročilo smerom k digitálnej Európe

21.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uzavrel dohody s národnými regulačnými autoritami všetkých okolitých členských krajín EÚ, ako aj s Ukrajinou, týkajúce sa frekvenčných plánov pre digitálne terestriálne televízne vysielanie vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz, čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „700 MHz“) v Európskej únii (EÚ). Uzavretiu dohôd predchádzal viac ako dvojročný „maratón“ náročných dvojstranných rokovaní s regulačnou autoritou každej susednej krajiny jednotlivo, v rácmci štvorstrannej skupiny (AUT, CZE, HNG, SVK), ako aj skupiny NEDDIF (North Eastern Digital Dividend Implementation Forum) združujúcej krajiny strednej, východnej a severnej Európy. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz pre budovanie sietí piatej generácie (5G).
     Frekvencie z pásma 700 MHz sa v rozhodnutí uvádzajú v súvislosti s budúcim budovaním sietí 5G. RÚ bude po uvoľnení frekvenčného pásma 700 MHz prideľovať frekvencie z tohto frekvenčného pásma vo výberovom konaní. Z dôvodu zachovania rozsahu programov šírených prostredníctvom digitálneho terestriálneho televízneho vysielania a modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií členské štáty EÚ prechádzajú z DVB-T na DVB-T2, resp. na DVB-T2/HEVC.
     RÚ v tejto súvislosti odporúča občanom, ktorí nevyužívajú služby niektorého z operátorov, ale prijímajú televízne stanice terestriálne, t.j. prijímajú programy prostredníctvom vonkajšej alebo izbovej antény, aby brali do úvahy prichádzajúce zmeny. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz, t.j. frekvencie, ktoré sa používajú na televízne vysielanie, budú onedlho používať mobilní operátori. Aj okolité krajiny preto prechádzajú z DVB-T na DVB-T2. RÚ odporúča občanom, aby si pri kúpe nového televízneho prijímača všímali, či podporuje štandard DVB-T2/HEVC. V súčasnosti je v predaji už dostatok takýchto prijímačov. Starší televízor, s ktorým sú spokojní, ale nie je nevyhnutné ho meniť, stačí k nemu dokúpiť prídavné zariadenie s podporou DVB-T2/HEVC. Prídavné zariadenie sa pripája medzi anténu a televízor a starší televízor je možné aj naďalej používať. 
     Členské štáty EÚ majú povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ a do 30. júna 2020 umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Členské štáty podľa rozhodnutia majú  do 30. júna 2018 prijať a zverejniť svoj národný plán a harmonogram, ktorý bude obsahovať podrobné kroky týkajúce sa uvoľnenia frekvenčného pásma 700 MHz. V Slovenskej republike je prijatie a zverejnenie národného plánu v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Slovensko pripravuje podmienky pre spustenie sietí 5G

20.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva s príchodom sietí piatej generácie (5G) poskytovanie inovačných služieb, ako sú napr. prepojené autá a inteligentné mestá a pod., čo si vyžaduje, aby operátori mali k dispozícii dostatočnú šírku frekvenčného pásma. Okrem toho RÚ očakáva príchod mobilných virtuálnych operátorov (MVNO), ktorí by mali pôsobiť vo vertikálnej rovine.
     RÚ na Slovensku a Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) v Českej republike nedávno pridelili frekvencie z pásma 3,7 GHz, ktoré je v súčasnosti kandidátske pásmo pre budovanie sietí 5G. Obe nezávislé regulačné autority vytvorili transparentné a otvorené podmienky a výsledkom výberových konaní bolo, že tieto frekvencie získali okrem doterajších mobilných operátorov aj ďalší operátori. Obe krajiny plánujú takto postupovať aj pri ďalšom prideľovaní frekvencií, s ktorými sa do budúcna uvažuje pre budovanie sietí 5G. Na Slovensku má pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,5 GHz, resp. 3,7 GHz spolu 17 telekomunikačných operátorov. Tieto frekvenčné pásma sa uvádzajú, ako tie, ktoré sa budú využívať aj pre 5G.
     Vo všeobecnosti sa v Európe očakáva, že operátori budú pri budovaní sietí 5G vzájomne spolupracovať a služby na báze 5G prinesú aj MVNO. Na poskytovanie širokopásmových služieb je potrebné mať k dispozícii dostatočne široký, najlepšie súvislý frekvenčný prídel. Mobilní operátori si v minulosti vysúťažili frekvencie, ktoré v niektorých prípadoch netvorili súvislý celok. Z pohľadu RÚ je riešením danej situácie frekvenčný refarming, t.j. usporiadanie frekvencií, tak aby mal každý operátor k dispozícii súvislý frekvenčný úsek. RÚ dlhodobo navrhuje operátorom vzniknutú situáciu riešiť refarmingom, čo sa zatiaľ nestretlo s pozitívnym ohlasom z ich strany, preto RÚ je pripravený, ak to bude potrebné, situáciu vyriešiť v roku 2018 aj za pomoci prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách.
     RÚ v súlade s cieľmi Európskej komisie podporuje efektívne využívanie frekvencií, budovanie nových sietí, zlepšovanie dostupnosti internetu, eliminovanie počtu bielych miest, nasadzovanie nových technológií a poskytovanie nových služieb, vrátane budovania sietí 5G na Slovensku. RÚ umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika, ako prvá krajina EÚ, kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz. Mobilní operátori a niekoľko ďalších telekomunikačných operátorov má už v súčasnosti pridelené frekvencie, ktoré budú môcť využiť na 5G.
     RÚ v povoleniach telekomunikačným operátorom uložil povinnosti, ktoré majú zabezpečiť budovanie sietí aj v menej osídlených lokalitách a okrem toho upravil výšku úhrad za frekvencie tak, aby podporil budovanie sietí aj v tzv. bielych miestach. Vychádzajúc zo zámerov EK smerujúcich k digitálnej Európe sa očakáva harmonizácia v oblasti frekvenčného spektra a často diskutovanou témou je aj budovanie tzv. vertikálnych štruktúr na telekomunikačnom trhu.
     Neustále sa zvyšujúci dopyt po prenose vyšších objemov dát bude mať za následok potrebu zefektívnenia využitia pridelených frekvencií, ako napr. frekvencií z pásma 26 GHz, respektíve ich využitie pre budovanie sietí 5G. S ohľadom na vývoj technológií a ich vplyv na poskytovanie sietí a služieb bude v nasledujúcom období jednou z priorít RÚ zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie už pridelených fekvencií a príprava nových frekvenčných pásiem vhodných pre rozvoj nových sietí a služieb.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »