Tlačové správy

O frekvencie pre Bratislavu a Košice bol enormný záujem

21.09.2017, Tlačová správa
     O frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v Bratislave malo záujem šesť a v Košiciach až sedem telekomunikačných operátorov. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Vďaka enormne veľkému záujmu úspešní operátori v elektronickej aukcii ponúkli za frekvencie jednorazovú úhradu, ktorej percentuálne navýšenie vyvolávacej ceny dosiahlo viac ako tisíc percent. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešným účastníkom elektronických aukcií a frekvencie pre okresy Bratislava a  Košice získala spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., ktorá za frekvencie zaplatila úhradu 209 999, resp. 162 034 EUR. Okrem nej v Bratislave získala frekvencie spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ktorá zaplatila 200 101 EUR a v Košiciach spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatila 179 999 EUR. Títo telekomunikační operátori majú povinnosť zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednom z okresov Bratislava I až V, resp. aspoň v jednom z okresov Košice I až IV a v jednej obci do 3 tisíc obyvateľov v okrese Košice – okolie. Do 36 mesiacov sú operátori povinní zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod v každom okrese Bratislava I až V, resp. Košice I až IV a aspoň v troch obciach do 3 tisíc obyvateľov v okrese Košice – okolie.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024.

Štatistiky meraní kvality internetového pripojenia za prvých sto dní

12.09.2017, Tlačová správa
     Za prvých sto dní od spustenia nekomerčnej aplikácie MobilTest do pilotnej prevádzky používatelia vykonali 22,5 tisíca testov kvality internetového pripojenia. Najvyššia rýchlosť sťahovania dát v mobilných LTE sieťach bola nameraná v Bratislave v sieti Slovak Telekom, a.s. a predstavovala hodnotu 260 Mbps, čo v mnohých prípadoch prevyšuje namerané hodnoty pri pevnom internetovom pripojení.
     Najvyššia nameraná rýchlosť odosielania dát v mobilných sieťach bola 50 Mbps (v rovnakej mobilnej sieti). Najvyššia nameraná rýchlosť sťahovania dát v pevnej sieti bola  914 Mbps a rýchlosť odosielania dát bola 785 Mbps. Obe hodnoty boli namerané v akademickej sieti SANET. Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú dostupné na prehľadnej mape dostupnej na www.meracinternetu.sk. K dispozícii sú aj otvorené dáta meraní.
     Nekomerčná aplikácia MobilTest umožňuje občanom bezplatné overenie kvality mobilného a pevného pripojenia k internetu na miestach, ktoré ich zaujímajú. Používateľ si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať na mape s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období.
     Aplikáciu vydala nezávislá autorita - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. Je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení a mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.

Aká je dostupnosť mobilného internetu na kúpaliskách?

07.08.2017, Tlačová správa
     Kto môže, ten trávi najhorúcejšie dni tohto leta na letnom kúpalisku, kde sa venuje plávaniu a počas slnenia si kráti chvíle na internete. Práve dostupnosť a kvalita mobilného pripojenia k internetu na bratislavských letných kúpaliskách bola predmetom záujmu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ). RÚ pomocou meracej aplikácie RU MobilTest zistil, že na všetkých preverovaných kúpaliskách je dostupný mobilný širokopásmový (rýchly) prístup k internetu pomocou najnovších LTE sietí. Podľa nameraných hodnôt je možné usúdiť, že kvalita mobilného pripojenia u všetkých štyroch mobilných operátorov umožňuje bežné využívanie internetového pripojenia a vo viacerých prípadoch uspokojí aj náročnejšieho návštevníka kúpaliska.
      Najvyššia nameraná rýchlosť sťahovania dát do mobilu bola 200 Mbps, čo v mnohých prípadoch prevyšuje namerané hodnoty pri pevnom internetovom pripojení. Najvyššia nameraná rýchlosť odosielania dát do mobilu bola 48 Mbps. Úplné výsledky testov sú dostupné na www.meracinternetu.sk. Na niektorých kúpaliskách sú dostupné aj bezplatné WiFi siete, ale tie neboli predmetom testovania. Aká je dostupnosť a kvalita mobilného pripojenia k internetu na ostatných kúpaliskách, príp. na iných miestach si záujemcovia môžu overiť pomocou nekomerčnej aplikácie RU MobilTest.
     Aplikáciu vydala nezávislá autorita a je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení a mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.
     Zoznam letných kúpalísk, kde boli vykonané testy: Delfín, Krasňany, Lamač, Matadorka, Mičurín, Rača, Rosnička a Tehelné pole.

Mobilná appka na výlety po Slovensku

03.07.2017, Tlačová správa
Počas leta časť našich občanov plánuje výlety po Slovensku. Ľudia radi svoje zážitky, fotografie a videá zdieľajú na sociálnych sieťach. V takom prípade potrebujú kvalitné internetové pripojenie. Možno si vtedy kladú otázku, ako zistia, či im na turisticky atraktívnych miestach pôjde internet. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v tejto súvislosti dáva do pozornosti www.meracinternetu.sk, kde si na jeho mape môžu vyhľadať miesta, ktoré sa plánujú navštíviť. Ak na niektorých miestach ešte nie sú viditeľné výsledky meraní kvality internetového pripojenia ich operátora, v takom prípade majú šancu stať sa priekopníkmi. Môžu si stiahnuť bezplatnú mobilnú aplikáciu MobilTest prostredníctvom stránky www.meracinternetu.sk a urobiť prvé merania. Výsledky meraní pomôžu nielen im, ale aj ďalším turistom, ktorí danú lokalitu plánujú navštíviť. Čím viac meraní urobia, tým užitočnejšia bude aplikácia pre všetkých používateľov. Webové rozhranie a mobilná appka sú k dispozícii aj v angličtine.

Roaming nekončí, ani nebude zadarmo

14.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť na nepresné informácie, ktoré priniesli niektoré médiá. Roaming našťastie nekončí a ak ste doteraz v zahraničí používali svoj mobilný telefón, resp. mobilné služby, tak aj po 15.6.2017 ich môžete naďalej používať bez toho, aby ste si museli niečo aktivovať alebo zakúpiť služby od operátora v krajine, ktorú navštívite. Rovnako je nepresná informácia, že služby v roamingu sú od 15.6.2017 zadarmo. Princípom nových regulačných pravidiel je používanie mobilných služieb v krajinách EÚ a okrem nich aj v Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku za cenu ako doma, t.j. bez príplatkov. Mobilní operátori môžu stanoviť podmienky  primeraného využívania, ktorých cieľom je zabrániť zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu roamingových služieb. S týmito podmienkami by sa mali občania vo vlastnom záujme oboznámiť.
     RÚ nemá v kompetencii podávať právne záväzný výklad Nariadenia o roamigu a  neposkytuje verejnosti poradenstvo v tejto oblasti. Európska komisia poskytuje verejnosti  informácie prostredníctvom svojho webového sídla a poskytla záujemcom možnosť kladenia otázok prostredníctvom sociálnych sietí. RÚ aktívne komunikuje s mobilnými operátormi pôsobiacimi na Slovensku. Súčasťou komunikácie boli pracovné stretnutia na tému pravidiel medzinárodného roamigu. Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. RÚ po 15.6.2017 overí, či mobilní operátori dodržiavajú Nariadenie o roamingu. V prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení Nariadenia o roamingu hrozí mobilným operátorom pokuta až do výšky 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. RÚ pri ukladaní pokuty musí podľa zákona o elektronických komunikáciách prihliadnuť najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Vzhľadom na pomerne zložité a časovo náročné postupy môže celý proces trvať mesiace. RÚ nebude v priebehu overovania alebo príp. správnych konaní poskytovať bližšie informácie.
     Plné znenie Nariadenia o roamingu Vykonávacieho nariadenia, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá sú dostupné v Úradnom vestníku Európskej únie a na webovom sídle EUR-Lex.

RÚ uložil spoločnosti M7 Group SA pokutu 100 tis. EUR

06.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uložil spoločnosti M7 Group SA (služba Skylink) za viacero správnych deliktov pokutu vo výške 100 000,- EUR. M7 podala voči rozhodnutiu o pokute v zákonnej lehote rozklad (“odvolala sa“). Predseda RÚ považoval napadnuté rozhodnutie RÚ za vecne správne a zákonné a rozklad zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a M7 pokutu zaplatila.
     RÚ chráni záujmy užívateľov príslušných služieb, preto vykonal rozsiahlu kontrolu plnenia povinností spoločnosťou M7 a následne jej v správnom konaní uložil vyššie uvedenú pokutu. Jedným z dôvodov uloženia pokuty bola skutočnosť, že M7 si nesplnila zákonnú povinnosť informovať účastníkov o ich práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptujú podstatnú zmenu zmluvných podmienok – zmenu výšky servisného poplatku. Podobne, M7 neposkytovala účastníkom žiadne faktúry za poskytnuté služby v elektronickej forme, ani v papierovej forme. Ďalšou kontrolovanou oblasťou bolo posúdenie súladu Všeobecných obchodných podmienok, príp. obsahu webového sídla s predpísanými požiadavkami. V tejto súvislosti boli zistené čiastkové nedostatky napr. v reklamačnom poriadku. RÚ tiež identifikoval, že v čase od júna 2014 do septembra 2015 neboli na webovom sídle M7 zverejnené mechanizmy na urovnanie sporov, ako ani niektoré predpísané informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené.

Otestujte si rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia

22.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku doteraz chýbal merací nástroj vydaný nezávislou autoritou, ktorý by používateľovi umožnil komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia a prostredníctvom mapy následné porovnanie nameraných výsledkov s predchádzajúcimi meraniami a výsledkami iných používateľov. To dnes už neplatí. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci so spoločnosťou SPECURE GmbH spustil do pilotnej prevádzky merací systém MobilTest. Merací systém pozostáva z mobilnej aplikácie na testovanie aktuálnej kvality internetového pripojenia a ľahko zapamätateľného webového rozhrania www.meracinternetu.sk, ktoré uľahčuje  vyhodnocovanie a porovnávanie výsledkov meraní zobrazením v PC používateľa.
     MobilTest nemá za úlohu „konkurovať“ komerčným meracím systémom, ktoré obvykle slúžia len na meranie rýchlosti, ale priniesť používateľom pridanú hodnotu. Používateľ meracieho systému MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období. Výsledky meraní budú slúžiť aj odbornej verejnosti a štátnym orgánom. RÚ merací systém využije napr. na vytváranie štatistík a mapovanie kvality internetového pripojenia. 
     MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Merací systém MobilTest umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“. 
     Vývoj meracieho systému začínal v spolupráci nezávislého rakúskeho regulačného úradu RTR so spoločnosťou SPECURE GmbH a opieral sa o odborné znalosti a skúsenosti viacerých regulačných úradov. Uvoľneniu prvej verzie na Slovensku predchádzala testovacia prevádzka. Počas testovacej prevádzky RÚ upravoval MobilTest aj na základe vyjadrení študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a iných používateľov, ktorí systém vyskúšali. Merací systém ešte prejde ďalšími úpravami na základe skúseností z prevádzky. Merací systém nemeria parametre pripojenia vo vnútri siete konkrétneho operátora, ale parametre približujúce sa reálnemu používaniu internetového pripojenia.
     Aj na základe skúseností z okolitých krajín je možné očakávať, že spotrebitelia ocenia vznik tohto meracieho nástroja, a že namerané hodnoty poslúžia k objektívnemu mapovaniu kvality internetového pripojenia na Slovensku. Výsledky meraní nie sú určené na podanie sťažnosti, resp. na reklamáciu kvality a rýchlosti internetového pripojenia. Na základe skúseností zahraničných regulačných úradov je aj napriek tejto skutočnosti možné spočiatku očakávať, že zo strany niektorých operátorov dôjde k snahe spochybňovať merací systém a namerané hodnoty. Na základe zahraničných skúseností je však možné konštatovať, že dostupnosť objektívnych informácií o kvalite internetu vedie v konečnom dôsledku k skvalitňovaniu služieb.         

Za porušenie roamingových pravidiel hrozí vysoká pokuta

19.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. Napriek tomu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) nič nenecháva na náhodu a jednoznačne stojí na strane používateľov mobilných služieb. RÚ pozorne sleduje dodržiavanie európskych pravidiel. V prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení Nariadenia o roamingu hrozí mobilným operátorom pokuta až do výšky 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.
     Špecialisti RÚ pracujú v medzinárodných tímoch, ktoré pripravovali jednotný postup národných regulačných úradov (NRA) pri posudzovaní dodržiavania európskych pravidiel. RÚ aktívne komunikuje s mobilnými operátormi pôsobiacimi na slovenskom telekomunikačnom trhu. Súčasťou komunikácie bolo pracovné stretnutie na tému pravidiel medzinárodného roamigu, ktoré sa konalo 3.5.2017 v priestoroch RÚ. V súčasnosti očakáva od mobilných operátorov písomne položené otázky, ktoré ostali po stretnutí ešte otvorené. RÚ bude aj naďalej sledovať dodržiavanie stanovených pravidiel, má naplánované ďalšiu komunikáciu s mobilnými operátormi na túto tému o čom bude priebežne informovať.

Začína sezóna rušenia rozhlasu vzdialenými stanicami

16.05.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že sa v pásme veľmi krátkych vĺn začala sezóna krátkodobého, občasného rušenia miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhlasovými stanicami. Rušenie je spôsobované prírodným javom tzv. sporadickou vrstvou Es, ktorá na Slovensku umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc z okrajových častí Európy, t.j. príjem staníc, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. 
     Sporadická vrstva Es je ionizovaná vrstva, ktorá vzniká najmä v letných mesiacoch. Od sporadickej vrstvy sa odrážajú elektromagnetické vlny, čo umožňuje krátkodobý príjem vzdialených vysielačov v pásme veľmi krátkych vĺn. Sporadická vrstva v letných mesiacoch ovplyvňuje príjem aj na vyšších frekvenciách, najmä v rozhlasovom FM pásme, občasne aj v rozhlasovom pásme pre T-DAB. Odrazené signály vzdialených rozhlasových vysielačov bývajú nezriedka silnejšie ako miestne vysielače, čím spôsobujú rušenie miestnych vysielačov, resp. krátkodobo znemožňujú ich príjem. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje počúvanie rozhlasu a na strane druhej teší rádioamatérov. Napr. v nedeľu bolo zo Slovenska možné vďaka sporadickej vrstve v pásme veľmi krátkych vĺn – 50 MHz, ktoré sa v minulosti používalo na televízne vysielanie, nadviazať  rádioamatérske spojenie z rádioamatérmi z Grécka, neskôr napr. zo Sicílie, Malty, Španielska a na večer z Írska a zo Spojeného kráľovstva.
     Občania sa v prípade iného rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na RÚ, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení.

Nové siete pre širokopásmový internet v ďalších okresoch

11.05.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Stará Ľubovňa, Revúca, Lučenec, Levice, Piešťany, Malacky a Považská Bystrica zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Revúca, Lučenec, Levice a Piešťany sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s. Z toho v okresoch Senica, Revúca, Lučenec, Levice a Piešťany nikto iný o frekvencie v týchto okresoch neprejavil záujem, preto uvedené spoločnosti získali frekvencie za vyvolávaciu cenu. V okrese Stará Ľubovňa sú úspešné spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Prvá internetová, s.r.o., v okrese Malacky spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o., v okrese Považská Bystrica spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a PEGO Slovakia, s.r.o.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.

Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit

02.05.2017, Tlačová správa
     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2016 malo televízny príjem na základe zmluvy s poskytovateľom služby (retransmisia) cca 1,8 milióna užívateľov. Najviac – viac ako milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného prístupu k satelitnému televíznemu a rozhlasovému vysielaniu (DVB-S resp. DVB-S2) na základe zmluvy uzavretej s poskytovateľom služby. Druhý najpopulárnejší spôsob plateného príjmu bol káblový distribučný systém (tzv. „káblová televízia“). Káblové distribučné systémy vykázali v rovnakom čase 413 tis. aktívnych prípojok, z toho 220 tis. bolo využívaných pre služby digitálneho TV vysielania (DVB-C). Tretí najpopulárnejší spôsob bol prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV), kde bolo v danom čase aktívnych 337 tis. prípojok. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Občania majú možnosť prijímať televízne programy, okrem už spomenutých možností, aj prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete a bezplatného alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T). RÚ nemá k dispozícii odhady, koľko divákov prijíma TV programy prostredníctvom DVB-T.

Svetový deň rádioamatérov

18.04.2017, Tlačová správa
     Dnes si rádioamatéri pripomínajú Svetový deň rádioamatérov, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU). IARU založili v Paríži 18.4.1925. Predchodca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) - Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) bol v roku 2013 prvý regulačný úrad v Európe, ktorý propagoval svoju prácu pomocou rádioamatérskeho vysielania a vysielal aj počas Svetového dňa rádioamatérov. V roku 2014 ho nasledoval aj RÚ.
     TÚ SR si v roku 2013 pripomenul Svetový deň rádioamatérov, keď v daný deň umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhoval hovorca TÚ SR. Rádioamatérska stanica OM20TUSR, ktorá vysielala pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR, sa nakrátko ozvala aj počas Svetového dňa rádioamatérov. Za približne päťdesiat minút fónickej prevádzky nadviazala na krátkovlnnom pásme 14 MHz stodvanásť rádioamatérskych spojení s dvadsiatimi siedmimi krajinami sveta. Okrem európskych rádioamatérov to boli rádioamatéri napr. z Puerto Rica, USA, Kanady a Japonska. V roku 2014 sa počas tohto dňa ozvala príležitostná rádioamatérska stanica RÚ s volacím znakom OM44LTE.
     Rádioamatéri sa predovšetkým venujú rádioamatérskemu vysielaniu na frekvenčných pásmach, ktoré sú určené pre rádioamatérov. Používajú rádiotelefóniu, telegrafiu alebo digitálne druhy prevádzky. Tykajú si a správajú sa voči sebe ako priatelia. Neváhajú cestovať a vysielať z rôznych ostrovov, menej rozvinutých krajín a neobývaných území, aby umožnili iným rádioamatérom nadviazať spojenie so vzácnou lokalitou. Šírenie elektromagnetických vĺn ovplyvňuje viacero faktorov, preto sa pri nadväzovaní rádioamatérskych spojení opierajú aj o svoje znalosti z fyziky, elektrotechniky, geografie, meteorológie a pod. Nadväzujú rádioamatérske spojenia aj netradičným spôsobom, napr. prostredníctvom odrazu od mesačného povrchu, od ionizovaných stôp meteorov, od sporadickej vrstvy a podobne.
     Medzi rádioamatérmi sú aj zruční konštruktéri a tvorcovia počítačových programov a mobilných aplikácií. Hoci sú medzi nimi aj špecialisti na elektronické komunikácie a IT, obvykle ich zamestnanie nemá nič spoločné s ich hobby, t.j. vysielačmi, anténami a vysielaním. Aby sa záujemca mohol stať rádioamatérom a vysielať na rádioamatérskych pásmach, tak musí mať minimálne 14 rokov a úspešne zvládnuť skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pred komisiou RÚ. Potrebné je preukázať znalosti z predpisov, techniky a prevádzky. Po úspešnom absolvovaní skúšok môže požiadať RÚ o povolenie a pridelenie volacieho znaku.

Prieskum dostupnosti TV prijímačov s DVB-T2 HEVC/H.265

10.04.2017, Tlačová správa
     Vzhľadom na uvoľňovanie pásma 700 MHz pre mobilné služby a zvyšujúce sa požiadavky na televízne terestriálne vysielanie vo vysokej kvalite, európske krajiny postupne prechádzajú zo štandardu DVB-T na DVB-T2. V tejto súvislosti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) urobil prieskum dostupnosti televíznych prijímačov a prídavných zariadení (tzv. set-top-boxov) s podporou DVB-T2 HEVC/H.265 v dvoch najväčších internetových obchodoch na Slovensku. K 3.4.2017 boli dostupné Full HD, LED televízory s uhlopriečkou 56 cm od cca 140 EUR a prídavné Full HD zariadenia k starším alebo nekompatibilným TV prijímačom od cca 33 EUR.
     Dostupné sú TV prijímače rôznych značiek, s rôznou veľkosťou obrazovky a rôznymi funkciami. Napríklad LED TV prijímač s uhlopriečkou 80 cm od cca 183 EUR, LED Full HD s uhlopriečkou 102 cm od 283 EUR a pod. V oboch internetových obchodoch sú TV prijímače a prídavné zariadenia s podporou DVB-T2 HEVC/H.265 dobre označené a ľahko sa v nich vyhľadáva.
     RÚ odporúča občanom, ktorí v domácnosti alebo na chalupe prijímajú televízne programy terestriálne (t.j. pomocou „bežnej“ TV antény bez zmluvy s operátorom) a plánujú kúpiť nový televízor, aby pri jeho výbere brali do úvahy aj technologický pokrok. Rozhodnutie prijaté počas nákupu TV prijímača ovplyvní príp. potrebu budúcich investícií napr. do prídavných zariadení.  Vzhľadom na budúce zmeny v terestriálnom (pozemskom) digitálnom TV vysielaní RÚ odporúča, aby si diváci ktorí uprednostňujú terestriálny spôsob príjmu, zaobstarávali TV prijímače s podporou DVB-T2 HEVC/H.265. Toto odporúčanie sa netýka tých občanov, ktorí majú TV príjem zabezpečený prostredníctvom satelitného alebo káblového operátora.
     Na Slovensku sa už takmer rok vysiela aj s použitím štandardu DVB-T2. Už v lete 2016 sa na Slovensku uskutočnil prechod štvrtého multiplexu zo štandardu DVB-T na DVB-T2 s využitím staršieho kodeku H.264. Prechod prebehol z iniciatívy spoločnosti Towercom, a.s., ktorá ho financovala a poskytovala informácie pre užívateľov tejto platenej služby. V súčasnosti ešte nie je známe, kedy na Slovensku dôjde k prechodu z DVB-T na DVB-T2 HEVC/H.265.

Konzultácia k prideľovaniu frekvencií v pásmach 26 GHz a 29 GHz

06.04.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) otvára verejnú konzultáciu o spôsobe pridelenia frekvenčných blokov z frekvenčného pásma 26 GHz a  29 GHz, ktorej účelom je zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami a podmienkami. Snahou RÚ je nastavenie podmienok výberového konania tak, aby sa o ponúkané frekvencie mohol uchádzať každý záujemca, ktorý plánuje budovanie širokopásmovej prístupovej siete. Súvisiace materiály sú zverejnené na konzultačnom mieste webového sídla RÚ. Príspevky je možné posielať v elektronickej forme do 6.5.2017.
     RÚ pripravuje vyhlásenie výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz (dva duplexné frekvenčné bloky: 56 MHz a 112 MHz) a z pásma 29 GHz (jeden duplexný frekvenčný blok: 56 MHz). V roku 2007 regulátor pridelil vyššie uvedené frekvenčné bloky vo výberovom konaní bez aukcie. Platnosť povolení vo frekvenčnom pásme 26 GHz je pre 56 MHz blok do 23.1.2018 a pre 112 MHz blok do 11.1.2018. Platnosť povolenia pre 56 MHz blok z pásma 29 GHz je do 21.12.2017. V súčasnosti sa na úrovni Európskej komisie pripravuje harmonizácia frekvenčného pásma 26 GHz pre siete 5 generácie (5G). Z tohto dôvodu je možné frekvenčné úseky z pásma 26 GHz prideliť len do 16.7.2021.

Jednotný postup pri implementácii sieťovej neutrality

05.04.2017, Tlačová správa
     Z iniciatívy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa 29.3.2017 na pôde RÚ uskutočnilo informatívne stretnutie so zástupcami podnikov („telekomunikačných operátorov“ a ich združení) poskytujúcich služby prístupu k internetu ohľadom jednotného postupu telekomunikačných operátorov pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2120 z 25.11.2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (ďalej len „Nariadenie“). Táto iniciatíva vychádzala z doterajších skúseností RÚ. RÚ na stretnutí okrem povinností vyplývajúce z Nariadenia a Usmernenia orgánu európskych regulátorov BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), ktoré spresňuje a vykladá znenia jednotlivých článkov Nariadenia, predstavil svoje doteraz uskutočnené a naplánované aktivity v oblasti sieťovej neutrality, vyplývajúce z implementácie Nariadenia. Na záver stretnutia RÚ predstavil sekciu „Sieťová neutralita“, vytvorenú na jeho webovom sídle, na ktorej sú uverejňované príslušné dokumenty a aktuality z oblasti implementácie sieťovej neutrality v podmienkach telekomunikačného trhu Slovenskej republiky.

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb

20.03.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Vyhlásenie o presnej výške tržieb je voľne formulované a musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Vyhlásenie je potrebné poslať aj keď operátor nemal za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie žiadne tržby. V prípade nesplnenia povinnosti hrozí pokuta.
     Podľa podmienok všeobecného povolenia č. 1/2014 telekomunikačný operátor, ktorý RÚ oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predloží RÚ vyhlásenie do 10. júla. V Slovenskej republike pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov, resp. poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, medzi ktorými sú napr. aj občianske združenia, obce, obecné podniky a stavebné bytové družstvá. V priemere za posledné roky cca do 10% operátorov si svoju povinnosť neplní včas. RÚ týmto operátorom ukladá pokutu za nesplnenie povinnosti, čo zaťažuje operátorov, RÚ a v niektorých prípadoch aj exekútorov.  

Rozhlasové vysielače prevádzkuje 33 spoločností

14.03.2017, Tlačová správa
     K 20.02.2017 v Slovenskej republike pôsobilo 33 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 407 analógových terestriálnych rozhlasových vysielačov. Títo prevádzkovatelia zabezpečujú rozhlasovým staniciam šírenie programov. Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu prevádzkovaných rozhlasových vysielačov: 1. Towercom, a.s., 2. EXPRES NET k.s., 3. ANTENA PLUS, a.s., 4. - 5. Best FM Media spol. s r.o., 4. – 5. Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

Širokopásmový internet sa dostane do ďalších obcí

06.03.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín, Hlohovec, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Bánovce nad Bebravou, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s. Nikto iný o frekvencie v týchto okresoch neprejavil záujem, preto uvedené spoločnosti získali frekvencie za vyvolávaciu cenu. V okrese Dolný Kubín sú úspešné spoločnosti DSI DATA s.r.o. a ORANET, s.r.o. a v okrese Hlohovec spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. Dvaja zo záujemcov o frekvencie v okrese Hlohovec nesplnili podmienky výberového konania. O ďalší voľný frekvenčný blok v tomto okrese nikto neprejavil záujem. V okrese Nové Mesto nad Váhom výberová komisia vylúčila jedného účastníka, ktorého ponuka nespĺňala požiadavky uvedené vo výzve. Vzhľadom na to, že do aukcie postúpil len jeden účastník výberového konania, tak RÚ musel podľa § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie zrušiť. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca o vyššie uvedené frekvencie, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach na predkladanie ponúk. Vyvolávacia cena v jednotlivých okresoch je odvodená z vyvolávacej ceny pre celoplošné prídely, pričom je zohľadnený počet obyvateľov okresu a počet rokov platnosti povolenia.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.

Rokovali o vývoji povinností univerzálnej (poštovej) služby v EÚ

17.02.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 14. a 15. februára 2017 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá sa venuje problematike Implementácie a vývoja povinnosti univerzálnej služby v jednotlivých krajinách EÚ.
     Pracovná skupina sa v roku 2017 bude zameriavať na vypracovanie dvoch správ. Jedna z nich bude zameraná na analýzu a návrh odporúčaní na vytvorenie  jednotných kritérií pri vypracovávaní rôznych štúdií, ktoré monitorujú a hodnotia  potreby koncových užívateľov poštových služieb. Cieľom vypracovania jednotných kritérií je možné porovnávanie výsledkov štúdií v rámci celej Európy v budúcnosti. Druhá správa bude zameraná na posúdenie prípadných zmien v oblasti rozsahu povinnosti univerzálnej služby v súvislosti so zmenami na poštovom trhu s cieľom trvalej udržateľnosti. Aktivity pracovnej skupiny sú v súlade so schváleným pracovným programom ERGP na rok 2017 a všetky informácie a správy sú publikované na webovej stránke.
     Zasadnutia sa zúčastnilo 23 členov pracovnej skupiny z osemnástich krajín, vrátane dvoch zástupcov RÚ.

Aj v okresoch bude možné vybrať si z väčšieho počtu operátorov

16.02.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli v šiestej sérii výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Brezno, Čadca, Kežmarok, Komárno, Partizánske a Ružomberok zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Brezno, Kežmarok a Komárno sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s., v okrese Čadca spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., v okrese Partizánske spoločnosti Slovanet, a.s. a Wircom, s.r.o., v okrese Ružomberok spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a DSI DATA s.r.o. Jeden zo záujemcov o frekvencie v okrese Komárno nesplnil podmienky výberového konania. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.
     Dňa 16.2.2017 RÚ zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v lokalitách: Prievidza, Poprad, Veľký Krtíš, Martin, Dunajská Streda, Trenčín. Výzvy sú zverejnené vo Vestníku č. 4/2017 a na webe, oznam v celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.  RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »