Trh 3a starsie

Relevantný trh č. 4 - rozhodnutia

 

Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

  

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

  

► Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

► Rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.

 


Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien

► Rozhodnutie o metóde kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste   (17.12.2014)

Príloha č. 1 Nákladový model BU LRIC plus (.xlsx)
Príloha č. 2 Užívateľský manuál pre model BU LRIC plus
Príloha č. 3 Definície vstupných parametrov pre model BU LRIC plus► Rozhodnutie o metóde kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste (30.05.2013)


Príloha č. 1 Model (.xlsx)
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

  

Oznámenie o schválení ceny

► Oznámenie o schválení ceny za služby poskytované na relevantnom trhu č.4 (23.02.2016) NOVÉ

► Oznámenie o schválení cien za kolokáciu (09.11.2015) NOVÉ

 Oznámenie o schválení ceny za služby poskytované na relevantnom trhu č.4 (03.07.2015)

 Oznámenie o schválení cien za kolokáciu (20.08.2014)