Trh č. 1 - analýza 2010

Relevantný TRH č. 3 - analýzy - predchádzajúce kolo

 

Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.

 

Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

 

Výsledky národných konzultácií

 

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k analýze

Vyjadrenie spoločnosti GTS Slovakia, a.s. k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovanet, a.s. k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Antik, s.r.o. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti GTS Slovakia, a.s.

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovanet, a.s.

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Antik, s.r.o.

Analýza predložená na nadnárodné konzultácie

 

Vyjadrenia Európskej komisie

 

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze