Trh č. 1 - analýza 2013

Relevantný trh č. 3 - analýzy

 

Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.


       ► Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze

Pripomienky dotknutých osôb:

                    pripomienky spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

                    pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Vyhodnotenie pripomienok:

                   spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

                   spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

   

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze