Trh č. 1 - analýza 2016

Veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení.

   
      Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

  

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze

Pripomienky dotknutých osôb:

                    pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Vyhodnotenie pripomienok:

                    spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze