trh č. 1 - rozhodnutia 2011

Relevantný TRH č. 3 - rozhodnutia - predchádzajúce kolo

Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.
 

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

         ► Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Orange Slovensko, a.s.

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Antik, s.r.o.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Antik, s.r.o.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - GTS Slovakia, a.s.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovanet, a.s.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - SWAN, a.s.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - UPC, a.s.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Dial Telecom, a.s.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - ŽSR - ŽT

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Trnavatel, s.r.o.Rozhodnutie o zmene Referenčnej ponuky na prepojenie sietí


Rozhodnutie o rozklade- zmena RIO (22.11.2012)

Rozhodnutie o zmene Referenčnej ponuky na prepojenie sietí (04.09.2012)

 

Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien

           ► Rozhodnutie TU SR zo dňa 06. septembra 2010 o metóde kalkulácie cien

Príloha č. 1: Ekonomické, prevádzkové a technické predpoklady

Príloha č. 2: Podklady pre výpočet WACC

adaptabilný model - údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa

manulál pre adaptabilný model

 

Cenové rozhodnutia

Rozhodnutie o rozklade - ceny FTR (9.2.2012)

Prvostupňové rozhodnutie o regulácii cien (7.11.2011)