trh č. 1 - rozhodnutia 2013

Relevantný trh č. 3 - rozhodnutia

Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou. 

  

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

Druhostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Antik

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - DH

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - TT

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - UPC

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - VM

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - ZSR

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Inomanet

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Swan

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - IPfon

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Orange Slovensko

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovanet

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - GTS

   

Cenové rozhodnutia

Rozhodnutie o rozklade (10.12.2013)

Rozhodnutie o regulácii cien FTR (26.8.2013)