Trh č. 1 - rozhodnutia 2018

veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení

  

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

 
Rozhodnutia o zrušení SMP a zrušení povinností


Cenové rozhodnutie