Trh č. 2 - analýza 2008/9

Relevantný TRH č. 7 - analýza - predchádzajúce kolo

Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.


Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Telefonica Slovakia, s.r.o. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu PMÚ SR

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Telefonica Slovakia, s.r.o.

Analýza predložená na nadnárodné konzultácie

Vyjadrenie Európskej komisie

         ► Vyjadrenie Európskej komisie k analýze