Trh č. 2 - analýza 2018

Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach

          Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

  
Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu

          pripomienky Protimonopolného úradu SR

Pripomienky dotknutých osôb:
                pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
          pripomienky spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
          pripomienky spoločnosti IPfon, s.r.o.

Vyhodnotenie pripomienok:
          spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
          spoločnosti O2 slovakia, s.r.o.
          spoločnosti IPfon, s.r.o.

          Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 
Vyjadrenie Európskej Komisie

         Vyjadrenie Európskej komisie k analýze