Trh č. 2 cenová regulácia OLD1

Relevantný trh č. 7 - cenová regulácia

 

Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.

► Návrh rozhodnutia o regulácii cien MTR (22.03.2013)

Príloha č.1 Model BU LRIC pure
Príloha č.2 Metodika LRIC pre klalkuláciu ceny prepojovacích poplatkov...
Príloha č.3 Vypracovanie metodiky zberu vstupných dát...
Príloha č.4 Vstupné podklady pre výpočet ceny
Príloha č.5 Podklady pre výpočet WACC

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu rozhodnutia (05.04.2013)

► Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a. s. k návrhu rozhodnutia 
(24.04.2013)

► Stanovisko úradu k pripomienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (22.05.2013)

 Návrh rozhodnutia o regulácii cien MTR predložený na nadnárodné konzultácie (22.05.2013)


Príloha č.1 Model BU LRIC pure
Príloha č.2 Metodika LRIC pre klalkuláciu ceny prepojovacích poplatkov...
Príloha č.3 Vypracovanie metodiky zberu vstupných dát...
Príloha č.4 Vstupné podklady pre výpočet ceny
Príloha č.5 Podklady pre výpočet WACC 

Vyjadrenie Európskej Komisie
 

      ► Vyjadrenie Európskej Komisie k návrhu rozhodnutia (24.06.2013)