Trh č. 2 cenová regulácia OLD2

Relevantný TRH č. 7 - cenová regulácia - predchádzajúce kolo

 

Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.

 

 

► Metóda kalkulácie cien konzultovaná v procese národných konzultácií

► Návrh rozhodnutia o regulácii ceny MTR konzultovaný v procese národných konzultácií

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k metóde

► Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde

► Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k metóde

Príloha vyjadernia spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k metóde

► Vyjadrenie spoločnosti Telefonica Slovakia, s.r.o. k metóde

 

 

 

► Stanovisko úradu k vyjadreniam všetkých spoločností k metóde

 Metóda kalkulácie predložená na nadnárodné konzultácie

 

 

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu cenového rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k rozhodnutiu o regulácii cien

► Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k rozhodnutiu o regulácii cien

► Pripomienky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k rozhodnutiu o regulácii cien

► Vyhodnotenie pripomienok spoločností Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s.

Návrh cenového rozhodnutia predloženého na nadnárodné konzultácie (30.03.2012)

 

 

Vyjadrenia Európskej komisie

► Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien

► Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu rozhodnutia o regulácii ceny MTR