Trh č. 2 - cenová regulácia

Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach
 

NNár►
Návrh rozhodnutia o regulácii cien MTR (Stiahnutý podľa odporúčania Európskej Komisie zo dňa 22.02.2018, C(2018) 1035)

Príloha č. 1 Model BU LRIC pure
Príloha č. 2 Metodika LRIC pre klalkuláciu ceny prepojovacích poplatkov...
Príloha č. 3 Vypracovanie metodiky zberu vstupných dát...
Príloha č. 4 Vstupné podklady pre výpočet ceny
Príloha č. 5 Podklady pre výpočet beta koeficientu

Príloha č. 6 Podklady pre výpočet WACC

 

         Výsledky národných konzultácií:
Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko spoločnosti ST k návrhu rozhodnutia

Stanovisko spoločnosti Orange k návrhu rozhodnutia

Stanovisko spoločnosti SWAN k návrhu rozhodnutia

Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti ST,Orange a SWAN k návrhu rozhodnutia

Nadnárodné konzultácie:

 

Návrh rozhodnutia o regulácii cien MTR predložený na nadnárodné konzultácie

(Stiahnutý podľa odporúčania Európskej Komisie zo dňa 22.02.2018, C(2018) 1035)


Príloha č. 1 Model BU LRIC pure
Príloha č. 2 Metodika LRIC pre klalkuláciu ceny prepojovacích poplatkov...
Príloha č. 3 Vypracovanie metodiky zberu vstupných dát...

Príloha č. 4 Vstupné podklady pre výpočet ceny
Príloha č. 5 Podklady pre výpočet beta koeficientu

Príloha č. 6 Podklady pre výpočet WACC
 

Vyjadrenie Európskej Komisie

      ► Odporúčanie Európskej Komisie (22.02.2018)