Trh č. 2 - rozhodnutia 2010

relevantný trh č. 7 - rozhodnutia - predchádzajúce kolo

Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.

 

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (15.1.2010)

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Orange Slovensko, a.s. (29.9.2009)

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. (14.1.2010)

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - T-Mobile Slovensko, a.s. (29.9.2009)

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (14.1.2010)

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (31.8.2009)


Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien

Rozhodnutie zo dňa 04.12.2009, ktorým sa mení rozhodnutie TÚ SR zo dňa 23.10.2009, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku

Rozhodnutie zo dňa 23.10.2009, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku

Príloha č. 1: tabuľky č. 1 až 4 vo formáte .xls

 

Cenové rozhodnutia

Rozhodnutie o regulácii cien MTR (30.05.2012)