Trh č. 2 rozhodnutia 2019

Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach 
 

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

 Cenové rozhodnutie