Trh č. 3A - analýza 2004

Relevantný trh č. 4 - analýza - predchádzajúce kolo

Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií


Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie
 

Vyjadrenie Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze