Trh č. 3A - analýza 2012

Relevantný trh č. 4 - analýza

Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

   Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

 

Výsledky národných konzultácií

 

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

Vyjadrenie Európskej komisie

    ► Vyjadrenie Európskej komisie k analýze