Trh č. 3a cenová regulácia OLD1

Relevantný trh č. 4 - cenová regulácia

 

Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

► Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným     podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4(17.12.2015)

► Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu poskytovanú významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 (18.08.2015) 


 Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na relevantnom trhu č. 4 (31.3.2015)

 

 


► Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste (10.09.2014)

Príloha č. 1 Nákladový model BU LRIC plus
Príloha č. 2 Užívateľský manuál pre model BU LRIC plus
Príloha č. 3 Definície vstupných parametrov pre model BU LRIC plus► Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste (29.01.2013)

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

 

 

Výsledky národných konzultácií

 

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení ceny v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

 

 

► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (22.01.2016)
► Vyhodnotenie pripomienok 
(26.01.2016)
► Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 predložený na nadnárodné konzultácie 
(26.01.2016)

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení cien za kolokáciu v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (08.09.2015) 
 Stanovisko úradu k pripomienkam (08.10.2015) 
► Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu poskytovanú významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 predložený na nadnárodné konzultácie (08.10.2015) 


Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení ceny v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

 

 ► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (21.4.2015)

 ► Vyjadrenie spoločnosti BENESTRA, s. r. o. (30.4.2015) 

 ► Vyjadrenie  Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (30.4.2015)

 ► Stanovisko úradu k vyjadreniam spoločnosti BENESTRA, s. r. o. a  Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu(28.5.2015)    

 ► Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na relevantnom trhu č. 4 predložený na nadnárodné konzultácie (28.5.2015)             

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia o metóde kalkulácie cien v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

 

► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu rozhodnutia (18.9.2014)

 ► Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k návrhu rozhodnutia
 (13.10.2014)

 ► Pripomienky Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu k návrhu rozhodnutia (14.10.2014)


► Stanovisko úradu k pripomienkam (07.11.2014) 

► Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste predložený na nadnárodné konzultácie  (07.11.2014)

Príloha č. 1 Nákladový model BU LRIC plus
Príloha č. 2 Užívateľský manuál pre model BU LRIC plus
Príloha č. 3 Definície vstupných parametrov pre model BU LRIC plus

 

 

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia kalkulácie cien kolokácie v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k metóde (07.02.2013)

► Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde (28.02.2013)

► Stanovisko úradu k pripomienkam spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
(27.03.2013)

► Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste predložený na nadnárodné konzultácie (27.03.2013)

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC


Vyjadrenie Európskej Komisie

► Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny (22.02.2016)

► Vyjadrenie Európskej Komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny kolokácie (05.11.2015)

► Vyjadrenie Európskej Komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny (29.6.2015)

► Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu rozhodnutia (09.12.2014)

 

 Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien kolokácie (30.04.2013)