Trh č. 3a cenová regulácia OLD2

Relevantný TRH č. 4 - cenová regulácia - predchádzajúce kolo

 

Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

 

► Metóda kalkulácie cien kolokácie konzultovaná v procese národných konzultácií

 

 

 

 

 

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien kolokácie v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR ku metóde cien kolokácie

► Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde cien kolokácie

► Stanovisko úradu k vyjadreniam všetkých spoločností k metóde cien kolokácie

► Metóda kalkulácie cien kolokácie predložená na nadnárodné konzultácie + model + návod

 

Vyjadrenia Európskej komisie

► Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien kolokácie