Trh č. 3a - cenová regulácia

Relevantný trh č. 3a - cenová regulácia káblovody

 

pre veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované prostredníctvom káblovodov a infraštruktúry v pevnom umiestnení

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien káblovodov a infraštruktúry na trhu lokálneho prístupu 3a

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácie cien káblovodov a infraštruktúry na trhu 3a v národných konzultáciách:

Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom

Pripomienky spoločnosti Orange Slovensko

Pripomienky spoločnosti ANTIK Telecom

Stanovisko Protimonopolného úradu SR

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien káblovodov a infraštruktúry na trhu 3a

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu

 

Vyjadrenie Európskej Komisie

 ► Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien káblovodov a infraštruktúry na trhu 3a


 

Relevantný trh č. 3a - cenová regulácia kolokácia

 

Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení.

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch (11.10.2016)

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácie cien kolokácie v národných konzultáciách:

► Bez pripomienok dotknutých strán

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch (16.11.2016)

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k metóde (10.11.2016)

 

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

  

Vyjadrenie Európskej Komisie

 ► Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien kolokácie