Trh č. 3a - rozhodnutia 2005

Relevantný trh č. 4 - rozhodnutia 

Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

           Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (14.6.2005)

► Rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s. (8 MB scan)

 

Cenové rozhodnutia pre model na kolokáciu

Rozhodnutie TU SR zo dňa 14. júna 2011 o metóde kalkulácie cien kolokácie

Príloha č. 1: Ekonomické, prevádzkové a technické predpoklady

Príloha č. 2: Podklady pre výpočet WACC

Model a manuál