Trh č. 3B - analýza old

Relevantný trh č. 5 - analýza

 

Veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

 

 

Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

 

 

 

 

Výsledky národných konzultácií

 

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

 

 

 

Vyjadrenie Európskej komisie

 

 

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze