Trh č. 3b cenová regulácia OLD1

Relevantný trh č. 5 - cenová regulácia

 

Veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

 

► Metóda kalkulácie cien kolokácie konzultovaná v procese národných konzultácií

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu

 

 

 

 

 

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien kolokácie v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR ku metóde cien kolokácie

► Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde cien kolokácie

► Stanovisko úradu k pripomienkam spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (6.8.2013)

► Metóda kalkulácie cien kolokácie predložená na nadnárodné konzultácie (6.8.2013)

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

 

Vyjadrenia Európskej komisie

► Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien kolokácie (6.9.2013)