Trh č. 3b - cenová regulácia

Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh.

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch (11.10.2016)

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácie cien kolokácie v národných konzultáciách:

► Bez pripomienok dotknutých strán

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch (16.11.2016)

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k metóde (10.11.2016)

 

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

  

Vyjadrenie Európskej Komisie

 ► Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien kolokácie