Trh č. 3b - rozhodnutia 2009

Relevantný trh č. 5 - rozhodnutia - predchádzajúce kolo

 

Veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

 

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

 

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (30.1.2009)

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s. (2.11.2006)