Trh č. 3b - rozhodnutia 2013 zrušené

Relevantný trh č. 5 - rozhodnutia

 

Veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

 Platné rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (30.1.2009)

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s. (2.11.2006)

 

Rozhodnutie o zastavení správneho konania

          Rozhodnutie o zastavení správneho konania (16.12.2014)

 

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

 ► Rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s. - ZRUŠENÉ

 ► Rozhodnutie o rozklade Slovak Telekom, a.s. - ZRUŠENÉ 


 

Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien

  Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného širokopásmového prístupu (01.10.2013) - ZRUŠENÉ


Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

 

Oznámenie o schválení ceny

Oznámenie o schválení cien za kolokáciu (20.08.2014)  - NEPLATNÉ
 
Oznámenie o schválení ceny za kolokáciu (13.12.2013) - NEPLATNÉ