Trh č. 3b - rozhodnutia 2018

veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh


Oznámenie o schválení cien kolokácie

           ► Oznámenie o schválení cien služby kolokácie (1.10.2020)
           ► Oznámenie o schválení cien služby kolokácie (15.8.2019)


Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

           ► Rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.  (7.3.2018)
 

Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien kolokácie

          ► Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch (23.01.2018)

      Príloha č. 1 Adaptabilný model nákladov na kolokáciu
      Príloha č. 2 Popis modelu a manuál pre stanovenie vstupných údajov