Trh č. 4 analýza 2011

 

Veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované v pevnom umiestení.

  

       Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

  

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze

Pripomienky dotknutých osôb:

                    pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Vyhodnotenie pripomienok:

                    spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

   

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze