Trh č. 4 - analýza

Veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované v pevnom umiestení.

  

       Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

  

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

   

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze