Trh č.1 cenová regulácia 2010

Relevantný TRH č. 3 - cenová regulácia

 

Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.

 

► Metóda kalkulácie cien konzultovaná v procese národných konzultácií

► Návrh cenového rozhodnutia konzultovaný v procese národných konzultácií

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k metóde

► Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde

► Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k metóde

 Vyjadrenie spoločnosti Antik Telecom s.r.o. k metóde

► Stanovisko úradu k vyjadreniam všetkých spoločností k metóde

 Metóda kalkulácie predložená na nadnárodné konzultácie + príloha

 

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu cenového rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

► Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k cenovým rozhodnutiam

► Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k návrhu cenového rozhodnutia

► Vyjadrenie spoločnosti ŽSR - ŽT k návrhu cenového rozhodnutia

 

► Stanovisko úradu k vyjadreniam všetkých spoločností k návrhu cenových rozhodnutí

► Návrhy cenových rozhodnutí predložených na nadnárodné konzultácie

 

Vyjadrenia Európskej komisie

► Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien

► Vyjadrenie Európskej komisie k návrhom cenových rozhodnutí