TÚ SR a ČTÚ si vymieňali skúsenosti z oblasti regulácie

13.10.2005, Tlačová správa
Na tohtoročnom pracovnom stretnutí predstaviteľov Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) a Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) rezonovali najmä témy analýza relevantných trhov v Slovenskej republike, monitoring frekvenčného spektra v Českej republike a prípravy spustenia UMTS a prenositeľnosti čísla v oboch krajinách.

V dňoch 10. a 11. októbra 2005 sa na Zemplínskej šírave konalo každoročné pracovné stretnutie predstaviteľov TÚ SR a ČTÚ na úrovni širšieho vedenia. Na úvod pracovného stretnutia vystúpili najvyšší predstavitelia oboch úradov. Milan Luknár, predseda TÚ SR privítal hostí a informoval ich o najnovších udalostiach v oblasti elektronických komunikácií v Slovenskej republike. David Stádník, predseda Rady ČTÚ informoval o zákone o elektronických komunikáciách, ktorý v Českej republike nadobudol účinnosť od 1. mája 2005 a o nových kompetenciách úradu, ktoré z neho vyplynuli. Predstaviteľov ČTÚ zaujali prezentácie TÚ SR o riešení sporov medzi podnikmi a o analýze relevantných trhov, čo sú nové kompetencie ČTÚ stanovené zákonom o elektronických komunikáciách. Predstaviteľov TÚ SR naopak zaujala prezentácia ČTÚ o riešení monitoringu frekvenčného spektra v Českej republike. Po prezentáciách nasledovala diskusia, po ktorej prebiehala výmena informácií a skúsenosti medzi partnermi v oblastiach regulácie, správy frekvenčného spektra, štátneho dohľadu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a správy, atď.

Predstavitelia TÚ SR a ČTÚ sa okrem iných pracovných stretnutí každoročne stretávajú na úrovni širšieho vedenia oboch úradov. Každý rok sa úrady striedajú v úlohe hostiteľa. Cieľom pravidelných pracovných stretnutí TÚ SR a ČTÚ je výmena informácií a skúsenosti v oblasti regulácie elektronických komunikácií.

V Bratislave 13. októbra 2005.