TÚ SR a MDPT SR zastupujú Slovensko na Konferencii vládnych splnomocnencov

11.10.2010, Základné informácie a teórie

     Delegácia zložená zo zástupcov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) zastupuje Slovenskú republiku na Konferencii vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU – PP 10 v mexickej Guadalajare. Rozhodnutia, ktoré budú prijaté na konferencii sa budú dotýkať mnohých kľúčových oblastí, od počítačovej bezpečnosti, nových internetových riešení, medzinárodného rádiokomunikačného poriadku, až po intenzívnejšie využívanie informačných a komunikačných technológií pri zmierňovaní klimatických zmien.
     Súčasťou konferencie bude aj voľba generálneho tajomníka, ostatných predstaviteľov v orgánoch ITU, členov Rady ITU, členov Rádiokomunikačného výboru, určenie strategického plánu na roky 2012 – 2015 a schválenie finančného plánu. Konferencia potrvá do 22. októbra 2010.
     ITU Konferencia vládnych splnomocnencov sa koná raz za štyri roky pod gesciou Organizácie spojených národov, určuje strategické smerovanie organizácie a navrhuje nové politiky a odporúčania, ktoré odrážajú meniace sa potreby svojich členov. ITU je unikátne v tom, že jej členmi je nielen 192 členských štátov, ale aj viac ako 700 členov zo súkromného sektora (ICT priemyslu).

Viac informácií na http://www.itu.int/plenipotentiary/2010/index.html (informácia sa otvára v novom okne)