TÚ SR a polícia chytili vodiča s rušičkou a bez vodičského oprávnenia

27.02.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) a Policajný zbor Slovenskej republiky (polícia) v minulom roku pravidelne kontrolovali a odhalili 26 nelegálnych rušičiek v motorových vozidlách. Pri medziročnom raste počtu kontrolných akcií bol zaznamenaný rovnaký počet odhalených nelegálnych rušičiek ako v roku 2011. Vodiči sa vďaka preventívnym kontrolám menej uchyľujú k porušovaniu zákona. Kontroly naďalej pokračujú.
     K zaujímavému odhaleniu prišlo, keď TÚ SR zameral a polícia zastavila nákladné motorové vozidlo s rušičkou na palube. Ukázalo sa, že vodičom je osoba so zadržaným vodičským oprávnením. Vodič sa spočiatku snažil tento fakt zakryť tvrdením, že on „len“ nemá pri sebe potrebné doklady, ale jeho klamstvo bolo odhalené. Vodiči skúšajú rôzne spôsoby, ako sa vyhnúť postihom. Zaznamenaná bola napr. flotila za sebou idúcich nákladných vozidiel s rušičkami. Vodiči sa spoliehali na to, že spoločná hliadka polície a TÚ SR zachytí len jedno vozidlo a ostatné uniknú bez postihu. Táto stratégia páchateľom nevyšla. Hliadka TÚ SR monitorovala flotilu vozidiel a policajné hliadky vozidlá postupne zastavili. V inom prípade TÚ SR zameral dodávku s rušičkou na palube. Vozidlo nepodliehalo platbe mýta. Policajti zistili, že po vozidle je Interpolom vyhlásené medzinárodné pátranie z dôvodu jeho odcudzenia v Nemecku. Rušička slúžila na znemožnenie lokalizácie vozidla. Vozidlo aj vodič boli zaistení, prípad prevzal vyšetrovateľ.
     TÚ SR, v rámci ochrany pred rušením, v spolupráci s políciou pravidelne odhaľuje nelegálne používanie rušičiek v motorových vozidlách. Kontroly prebiehajú na základe dohody o spolupráci medzi TÚ SR a Ministerstvom vnútra SR. TÚ SR na mieste ukladá okamžité ukončenie prevádzky nepovoleného zariadenia a odoberá rušičky. TÚ SR počas kontroly neskúma dôvod použitia rušičiek, ale pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia zákona. Za takéto porušenie zákona hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 000 eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa až 300 000 eur. Páchatelia použitím rušičky neraz kryjú tzv. čierne jazdy so služobnými vozidlami alebo rôznu trestnú činnosť, príp. sa snažia obísť mýtny systém. Polícia za jazdu bez úhrady mýta ukladá podľa zákona o elektronickom výbere mýta pokutu v blokovom konaní vo výške 700 eur.