TÚ SR a polícia odhalili používanie rušičiek

22.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a príslušníci oddelenia mýtnej polície počas spolupráce v Žilinskom kraji odhalili dvoch slovenských vodičov nákladných motorových vozidiel, ktorí používali rušičky GPS (satelitný navigačný systém) na spoplatnených úsekoch ciest. TÚ SR počas kontroly neskúma dôvod použitia rušičiek, ale pri ukladaní pokuty prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Použitie rušičiek v súvislosti s obchádzaním mýtneho systému rieši polícia. Kontroly naďalej pokračujú.
     V dňoch 16. a 17.3.2011 TÚ SR a polícia v spolupráci odhalili dva prípady používania nelegálnych rušičiek GPS. TÚ SR meraním identifikoval vozidlo, ktoré následne zastavila polícia. Nasledovala kontrola zo strany TÚ SR a polície. TÚ SR v oboch prípadoch uložil opatrenie na okamžité ukončenie prevádzky nepovoleného zariadenia a v jednom prípade odobral nelegálne zariadenie. TÚ SR začne s vodičmi viesť správne konanie o uložení pokuty z dôvodu používania nepovoleného zariadenia. Sankcie za obchádzanie mýtneho systému ukladá vodičom polícia.
     TÚ SR v spolupráci s políciou už v minulom roku odhalil niekoľko prípadov používania nelegálnych rušičiek GPS v nákladných motorových vozidlách idúcich na spoplatnených aj na nespoplatnených úsekoch ciest v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji. TÚ SR ukladal pokuty za používanie nepovolených zariadení podľa zákona o elektronických komunikáciách a obchádzanie mýtneho systému riešila polícia. TÚ SR okrem vodičov preveruje aj distribúciu a predaj zariadení a poskytuje vyjadrenia pre iné štátne orgány. Na základe tejto činnosti preverovaní predajcovia stiahli zo svojej ponuky nepovolené zariadenia. TÚ SR spolupracoval na prípade, keď colníci zabránili dovozu rušičiek na Slovensko.
     TÚ SR v nadväznosti na správu, ktorou v závere marca 2010 upozornil na to, že uvádzanie akýchkoľvek rušičiek na trh, ich distribúcia, predaj a prevádzka sú v členských štátoch Európskej únie (EÚ) zakázané, začal od júna 2010 vykonávať kontroly.
     Uvádzanie rušičiek GSM, GPS signálov, ako aj rušičiek iných signálov na trh, ich distribúcia, predaj a prevádzka sú v členských štátoch EÚ zakázané. Tieto zariadenia vzhľadom na ich princíp činnosti nespĺňajú požiadavky R&TTE smernice – smernica 1999/5/EC, ktorá je na území Slovenskej republiky implementovaná v podobe nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.