TÚ SR a polícia pravidelne odhaľujú používanie rušičiek

01.12.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), v rámci ochrany pred rušením, v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky pravidelne odhaľuje nelegálne používanie rušičiek GPS (satelitný navigačný systém) v motorových vozidlách. Len v tomto roku odhalili cca 30 prípadov použitia rušičiek a oveľa väčšiemu počtu požitia rušičiek zamedzili preventívnymi akciami. TÚ SR ukladal okamžité ukončenie prevádzky nepovoleného zariadenia a odoberal rušičky GPS a polícia ukladala pokutu v blokovom konaní. TÚ SR následne v správnom konaní uložil 17 pokút, ďalšie konania o uložení pokuty ešte prebiehajú. Kontroly budú aj naďalej pokračovať.
     Vodiči sa neraz snažia vyhnúť pokutám rôznymi kurióznymi výhovorkami. Napríklad jeden z vodičov vysvetľoval, že použitím rušičky chcel zabrániť manželke, aby zistila, že cestoval za frajerkou. Žiadne zdôvodnenia alebo výhovorky nepomôžu. TÚ SR počas kontroly neskúma dôvod použitia rušičiek, ale pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia zákona. Za takéto porušenie zákona hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 000 eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa až 300 000 eur. Za jazdu bez úhrady mýta polícia podľa zákona o elektronickom výbere mýta ukladá pokutu v blokovom konaní až do výšky 700 eur.
     TÚ SR v spolupráci s políciou už v minulom roku odhalil niekoľko prípadov používania nelegálnych rušičiek GPS v nákladných motorových vozidlách idúcich na spoplatnených aj na nespoplatnených úsekoch ciest v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji. TÚ SR ukladal pokuty za používanie nelegálnych zariadení podľa zákona o elektronických komunikáciách a obchádzanie mýtneho systému riešila polícia. TÚ SR okrem vodičov preveruje aj distribúciu a predaj zariadení a poskytuje vyjadrenia pre iné štátne orgány. Na základe tejto činnosti preverovaní predajcovia stiahli zo svojej ponuky nelegálne zariadenia. TÚ SR spolupracoval na prípade, keď colníci zabránili dovozu rušičiek na Slovensko.