TÚ SR a STV sa dohodli na ďalšej spolupráci v procese digitalizácie

21.04.2008, Tlačová správa
Jedna z prvých pracovných návštev nového generálneho riaditeľa Slovenskej televízie (STV) Štefana Nižňanského viedla na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), kde s jeho predsedom Branislavom Máčajom diskutovali o prechode z analógového na digitálne televízne vysielanie a o úlohách oboch inštitúcií v tomto procese.

Predseda TÚ SR informoval generálneho riaditeľa STV o pohľade TÚ SR na doterajší priebeh prechodu na digitálne televízne vysielanie a tlmočil mu aj svoje kritické stanovisko k postoju predchádzajúceho vedenia verejnoprávnej televízie k tejto problematike. Generálny riaditeľ STV a predseda TÚ SR sa zhodli na potrebe zmeny doterajšieho postoja STV. STV ako verejnoprávna inštitúcia má v tomto procese odlišné úlohy a záujmy, ako majú komerčné televízie. Obaja predstavitelia sa zhodli tiež na tom, že STV má kľúčové postavenie v celom procese digitalizácie a dohodli sa na intenzívnejšej spolupráci obidvoch inštitúcii v tomto procese za účelom zabezpečenia hladkého prechodu na digitálne televízne vysielanie.

V Bratislave 21 apríla 2008