TÚ SR bude operátorom prideľovať menšie bloky účastníckych čísel

13.12.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) bude od 1.1.2012 prideľovať telekomunikačným operátorom tisícové bloky účastníckych čísel na miesto doterajších miliónových blokov. Ďalšou novinkou je, že telekomunikační operátori budú platiť ročnú úhradu za pridelené čísla namiesto používaných čísel. Vyplýva to z nového zákona o elektronických komunikáciách a z nových všeobecne záväzných právnych predpisov. Prideľovanie menších blokov účastníckych čísel a platba za pridelené čísla sú podľa regulačného rámca nástroje na efektívne využívanie číselných zdrojov.
     TÚ SR bol podľa nového zákona o elektronických komunikáciách povinný vydať v oblasti číslovania nové všeobecne záväzné právne predpisy, číslovací plán a sadzobník úhrad za pridelené čísla. Nový zákon na rozdiel od pôvodného zákona upravuje povinnosť platiť ročnú opakovanú úhradu za každé pridelené číslo. Podľa pôvodného zákona a nadväzujúceho všeobecne záväzného právneho predpisu sa povinnosť vzťahovala na používané čísla. Pôvodná úprava nenútila telekomunikačných operátorov využívať číselné zdroje efektívne. Dá sa predpokladať, že na základe novej úpravy operátori v najbližšom období uvoľnia časť nevyužívaných číselných blokov. Uvoľnené číselné bloky budú môcť získať noví záujemcovia.

Číslovací plán – /data/files/22411.pdf  
Sadzobník úhrad - /data/files/22401.pdf