TÚ SR daroval „úsmevákom“ motorové vozidlo

14.12.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) daroval Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar („úsmeváci“) ojazdené motorové vozidlo značky HYUNDAY ACCENT.

„Väčšina aktivít Spoločnosti Úsmev ako dar, si vyžaduje presun zúčastnených a detí na rôzne miesta Slovenska, podľa toho, kde ich práve uskutočňujeme. Z tohto dôvodu potrebujeme auto, ktoré bude nielen schopné dlhších ciest po Slovensku ale zároveň bude spĺňať aj isté bezpečnostné kritériá,“ objasnil potreby „úsmevákov“ Jozef Balážka, manažér pre marketing a PR. „Automobil, ktorým disponujeme v súčasnosti (Škoda Felícia), je už značne opotrebovaný a jeho oprava by si vyžiadala nemalé finančné prostriedky. Darované vozidlo bude využívané primárne na zabezpečovanie činnosti Spoločnosti Úsmev ako dar, na terénnu prácu v rámci celého Slovenska,“ doplnil Balážka. Ďalšie využitie nájde pri realizácií programu PRIDE (supervízie, školenia trénerov, náhradných rodičov, pestúnov...).

TÚ SR dostal od „úsmevákov“ žiadosť o finančný príspevok na benefičný koncert. Finančný príspevok však nemohol poskytnúť, lebo by to bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. „Úrad pri vyraďovaní prebytočného majetku na „úsmevákov“ nezabudol,“ povedal Roman Vavro, hovorca TÚ SR. Potom, ako neprejavili o prebytočný majetok záujem rozpočtové organizácie „úsmevákom“ ponúkol ojazdené motorové vozidlo. „„Úsmeváci“ prejavili záujem a TÚ SR so súhlasom svojho zriaďovateľa im toto motorové vozidlo zmluvne daroval,“ vysvetlil Vavro.

... aby každé dieťa malo rodinu!... Za touto krátkou vetou je skryté množstvo detských nenaplnených túžob a osudov. Osudov detí, ktoré nepoznajú nežný dotyk a pohladenie od svojich rodičov. Ktorých vlastná matka a otec odložili ako nepotrebnú vec. Je veľa ľudí, ktorí vyjadrujú obavy o tieto deti. Niektorí rozprávajú o potrebe pomoci, iní o dôležitosti rodiny pri výchove detí. Ale len málo z nich skutočne niečo v tomto smere urobí. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si práve túto vetičku zvolila ako svoje motto. Vo svojej činnosti sa už viac ako dve desaťročia snaží naplniť túto myšlienku. V prípadoch, kde táto cesta nie je schodná, pracuje na čo najprirodzenejších podmienkach pre život v domove či internátnej škole. Ďalšou prioritou v rámci činnosti spoločnosti je program PRIDE, ktorého cieľom je pomáhať deťom z domovov a ohrozeným deťom pri ich umiestňovaní do rodín, ktoré sú schopné a ochotné napĺňať ich potreby a to práve v zmysle motta ... aby každé dieťa malo rodinu!...

V Bratislave 14. decembra 2005.