TÚ SR daroval základným školám počítače

07.02.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) bezodplatne previedol (daroval) dvom základným školám vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. TÚ SR daroval základnej škole s materskou školou Ľubotín osem a základnej škole s materskou školou Krivany päť počítačov vrátane LCD monitoru, klávesnice a myši. Vyradená výpočtová technika bola plne funkčná, ale už nespĺňala technické požiadavky TÚ SR.
     TÚ SR nemôže darovať novú výpočtovú techniku, preto bezodplatne previedol na školy funkčnú vyradenú výpočtovú techniku. Počítače na školách slúžia ako didaktická technika, ktorá umožňuje dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva.
     TÚ SR využíva výpočtovú techniku napr. na frekvenčné plánovanie, kalkulácie možných rušení vysielačov, návrh sietí vysielačov, databázy rádiových sietí a koordinovaných frekvencií, monitorovanie frekvenčného spektra, riadenie vzdialených neobsluhovaných monitorovacích staníc, prenos údajov z meraní, štatistické vyhodnocovanie dát z meraní, spracovávanie výsledkov meraní do 3D podoby, prácu s nákladovým modelom prepojenia...