TÚ SR dočasne určil poplatky, ktoré si majú vzájomne účtovať mobilní operátori

31.07.2009, Tlačová správa

     Vzhľadom na doterajšiu neexistenciu dohody o cenách za prepojenie a možnosť ohrozenia záujmov koncových užívateľov Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) predbežným opatrením určil výšku poplatkov za prepojenie – ukončenie volaní v sieti, ktoré si majú vzájomne účtovať Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia od 1.8.2009. Na základe uvedeného rozhodnutia o predbežnom opatrení sú spoločnosti Orange a T-Mobile povinné účtovať spoločnosti O2 za prepojenie cenu 0,0792 EUR/min (2,39 Sk/min) a O2 uvedeným spoločnostiam cenu 0,0925 EUR/min (2,79 Sk/min).
     Výška ceny za ukončenie minúty volania v sieťach Orange a T-Mobile vychádza z váženého priemeru cien za ukončenie volania v mobilných sieťach na trhoch 32 európskych štátov k 1.1.2009, uverejneného v dokumente Skupiny európskych regulátorov (ERG). Asymetria vo výške 0,0133 EUR/min (0,40 Sk/min) v prospech O2 je dočasným riešením v záujme dosiahnutia rozvoja efektívnej súťaže na trhu mobilnej komunikácie v Slovenskej republike. Asymetriu ako prípustnú formu dočasného zvýhodnenia podnikov uvádza aj Odporúčanie Európskej komisie (2009/396/ES). V súčasnosti sa asymetria uplatňuje v 25 z 32 európskych krajín v rozsahu od 0,68% v Írsku do 152,11% v Poľsku.
     Operátori do konca roku 2008 nedosiahli dohodu o cene za prepojenie na rok 2009. TÚ SR následne aktívne vstúpil do rokovaní medzi operátormi. Operátori niekoľkokrát avizovali, že uzavrú dohodu. Ani na následných rokovaniach, ktoré inicioval TÚ SR, sa nepodarilo dosiahnuť dohodu. Vzhľadom na neexistenciu dohody môže byť potenciálne ohrozené prepojenie sietí a v dôsledku toho aj záujmy koncových užívateľov, ktoré je TÚ SR povinný chrániť. TÚ SR preto rozhodnutím o predbežnom opatrení určil ceny za prepojenie.

Rozhodnutie o predbežnom opatrení Orange Slovensko - Telefónica O2

Rozhodnutie o predbežnom opatrení T-Mobile Slovensko - Telefónica O2