TÚ SR informoval Radu o možnosti využitia K 66 pre pilotné digitálne vysielanie

11.08.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na dnešnom stretnutí s predstaviteľmi Rady pre vysielanie a retransmisiu informoval o možnosti využitia televízneho kanálu 66 na pilotný projekt pozemského digitálneho vysielania v lokalite Bratislava. TÚ SR chce dosiahnuť to, aby ani Bratislava neostala bez pilotného projektu pozemského digitálneho vysielania. S TV kanálom 50, ktorý momentálne využíva TV JOJ na analógové vysielanie, sa aj naďalej počíta pre digitálne vysielanie.

Na základe výsledkov výberového konania bude spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z pridelený kanál 59 pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a spoločnosti TELECOM CORP., s.r.o. kanál 44 pre lokalitu Košice, Prešov na pozemské digitálne vysielanie v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. TÚ SR pridelí víťazom výberového konania frekvencie (TV kanály) na dobu do 30. júna 2006.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania v roku 2005 a ukončiť prechod z analógového na digitálne TV vysielanie do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 11. augusta 2004.