TÚ SR mení povolenia na používanie frekvencií

10.02.2012, Tlačová správa

     Telekomunikační operátori dostávajú v týchto dňoch zásielku od Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), v ktorej im TÚ SR oznamuje, že s nimi začína správne konanie. TÚ SR v správnom konaní mení individuálne povolenia na používanie frekvencií. Zmeny vyplývajú zo zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. TÚ SR v povoleniach aktualizuje aj úhrady za právo využívať frekvencie.