TÚ SR navrhol nové podmienky pre prevádzku zariadení HIPERLAN

14.11.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil na svojej web stránke http://www.teleoff.gov.sk/Diskusie/hiperlan.html návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN). Po nadobudnutí právoplatnosti tohto všeobecného povolenia zanikne platnosť súčastného povolenia.

Podľa štandardu ETSI zariadenia HIPERLAN musia mať funkciu dynamický výber frekvencie (DFS) a kontrolu vysielaného výkonu (TPC). Na rozhodnutí regulátorov záleží, aké národné podmienky napokon stanovia. TÚ SR sa preto snažil vyjsť v ústrety prevádzkovateľom, dovozcom a predajcom zariadení a preto stanovil podmienky, ktoré umožnia prevádzkovať zariadenia bez týchto funkcií.

Podľa návrhu všeobecného povolenia na prevádzkovanie zariadení HIPERLAN budú zariadenia, ktoré majú funkciu dynamický výber frekvencie (DFS) a majú kontrolu vysielaného výkonu (TPC) pracovať v pásme 5150 – 5350 MHz s maximálnym výkonom 200 mW EIRP. Zariadenia, ktoré majú funkciu DFS, ale nemajú TPC budú pracovať v pásme 5150 – 5350 MHz s maximálnym výkonom 120 mW EIRP. Ďalej zariadenia, ktoré nemajú funkciu DFS, ale majú TPC budú pracovať v zúženom pásme 5150 – 5250 MHz s maximálnym výkonom 120 mW EIRP. Rovnako zariadenia, ktoré nemajú funkciu DFS, ani TPC budú pracovať v zúženom pásme 5150 – 5250 MHz s maximálnym výkonom 60 mW EIRP. Zúžené pásmo pri zariadeniach, ktoré nemajú DFS má zabezpečiť nerušenú prevádzku zariadení, ktoré pracujú v susednom pásme. Zariadenia bude možné prevádzkovať aj naďalej výlučne pre vnútorné použitie.

Pripomienky k návrhu je možné zasielať v termíne do 30 dní od zverejnenia vo vestníku rezortného ministerstva.

V Bratislave 14. novembra 2003.