TÚ SR navrhuje rozšíriť povinnosti ST

17.01.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na konzultačnom mieste  návrhy analýz veľkoobchodných relevantných trhov č. 4 a č. 5 a výzvy na podávanie pripomienok. TÚ SR na základe analýzy uvedených trhov navrhuje určiť spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) za významný podnik na oboch relevantných trhoch a uložiť jej: povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, povinnosť regulácie cien. TÚ SR navrhuje, aby sa uložené podmienky na veľkoobchodnom trhu číslo 4 týkali metalického aj optického vedenia ST. Uplatniť pripomienky je možné do 16.2.2012 spôsobom, ktorý určujú novelizované pravidlá upravujúce postup TÚ SR a dotknutých osôb v procese konzultácií.

     Veľkoobchodný trh č. 4 je definovaný ako veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.
     Veľkoobchodný trh č. 5 - veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.