TÚ SR navrhuje uložiť povinnosti trinástim operátorom

02.10.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na konzultačnom mieste návrh analýzy veľkoobchodného trhu služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení. TÚ SR na základe výsledkov predmetnej analýzy navrhuje určiť trinásť telekomunikačných operátorov za významný podnik na predmetnom trhu a uložiť im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Pripomienky k návrhu je možné predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste, t.j. do 1.11.2012.
     TÚ SR navrhuje uložiť spoločnostiam Antik Telecom, s.r.o., DH Telecom, s.r.o., Inomanet, s.r.o., IPfon, s.r.o., GTS Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Slovak Telekom, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o., VM Telecom, s.r.o. a ŽSR-ŽT, o.z. tieto povinnosti: povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien za ukončovanie volania. Spoločnosti Slovak Telekom, a.s. navrhuje okrem týchto povinností uložiť aj povinnosť viesť oddelenú evidenciu.
     Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.