TÚ SR navrhuje zníženie prepojovacích poplatkov o 75% až 90%

14.03.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) navrhuje uložiť trinástim operátorom povinnosť účtovať cenu za ukončenie volania v ich pevnej sieti („prepojovací poplatok v pevnej sieti“) max. vo výške 0,001234 eura, čo by znamenalo pokles tejto ceny o cca 75% pri prepojení na miestnej úrovni, pri prepojení na prvom tranzite o 83% a pri prepojení na druhom tranzite až o 90%. Bude to ďalšie výrazné zníženie týchto cien, keď v minulom roku na základe rozhodnutia predsedu TÚ SR klesli o 35%. TÚ SR regulovaním maximálnej výšky prepojovacích poplatkov vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb.
     TÚ SR navrhuje, aby od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia jeho rozhodnutia trinásti operátori účtovali za službu ukončovania volania maximálnu cenu vo výške 0,001234 eura za minútu pri všetkých volaniach ukončených vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení zostavených v inej národnej alebo zahraničnej fixnej prípadne mobilnej sieti. Navrhovaná povinnosť sa má týkať týchto spoločností: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom s.r.o., 4. GTS Slovakia, a.s., 5. Slovanet, a.s., 6. SWAN, a.s., 7. TRNAVATEL, spol. s r.o., 8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 9. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z., 10. Inomanet, s.r.o., 11. IPfon, s.r.o., 12. VM Telecom, s.r.o., 13. DH Telecom, s.r.o.
     TÚ SR stanovil cenu za službu ukončovania volania, ktorá vychádza z nákladov teoretického efektívneho podniku („telekomunikačného operátora“) využitím nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure - BU LRIC pure). Uplatnenie tohto modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku. Vypočítaná cena za službu ukončovania volania vychádza z topológie siete teoretického efektívneho podniku. Použitie tejto metodiky vychádza zo všeobecného princípu, že siete ostatných podnikov, ktoré boli budované v liberalizovanom prostredí sú najmenej rovnako efektívne. Z toho vyplýva, že vypočítaná cena pre službu ukončovania je maximálnou a symetrickou cenou, ktorú je významný podnik oprávnený účtovať za službu ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení významného podniku bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky.
     Návrh rozhodnutia o regulácii cien je publikovaný na konzultačnom mieste TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062 Pripomienky k návrhu rozhodnutia môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia, t.j. do 12.4.2013.