TÚ SR navrhuje znížiť cenu za prepojenie do mobilných sietí o 33,4%

02.02.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil návrh rozhodnutia, ktorým plánuje znížiť tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori. Na základe tohto rozhodnutia budú všetci traja mobilní operátori povinní účtovať odo dňa 31. mája 2012 maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,0367 € za minútu. V súčasnosti mobilní operátori môžu účtovať cenu max. vo výške 0,0551 € za minútu. Od roku 2009 TÚ SR už tri krát rozhodnutím znížil ceny. Na základe regulácie sú už súčasné ceny nižšie o 44,2%, resp. o 46,5% oproti neregulovaným cenám z roku 2009. Zníženie prepojovacích poplatkov podporuje súťaž medzi operátormi, čo môže priniesť nielen širšiu ponuku služieb, ale aj znižovanie cien pre užívateľov.
     Výška max. ceny je určená na základe jednoduchého aritmetického priemeru z priemerných cien za službu ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC). TÚ SR týmto spôsobom každoročne rozhodnutím určuje maximálnu cenu. Pripomienky k návrhu rozhodnutia o regulácii cien môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste TÚ SR, t.j. do 1.3.2012 v súlade s Pravidlami upravujúcimi postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií.

     Návrh cenového rozhodnutia a výzva na podávanie pripomienok k návrhu sú zverejnené na konzultačnom mieste TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062