TÚ SR nepriznal ST kompenzáciu straty za univerzálnu službu

20.06.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodol, že nepriznáva spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) kompenzáciu straty za poskytovanie univerzálnej služby (US) v rokoch 2007 a 2008. TÚ SR v rozhodnutí konštatoval, že celá výška nákladov na poskytovanie US, vyčíslená spoločnosťou ST, nepredstavuje pre spoločnosť ST neprimerané zaťaženie a nemá negatívny dopad na jej konkurenčné postavenie na trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má možnosť podať opravný prostriedok – rozklad.
     TÚ SR pre posúdenie neprimeranosti zaťaženia poskytovateľa povinností US bral do úvahy: možnosť financovať náklady US z vytvoreného zisku (dosahovanú výšku zisku) za skupinu ST a spoločnosť ST, porovnanie tržieb najväčších podnikov pôsobiacich na trhu elektronických komunikácií za roky 2007 a 2008, porovnanie ukazovateľov (kategórií zisku) EBITDA, EBIT, EBT, EAT a druhov rentability (EBITDA marža, marža čistého zisku) medzi najvýznamnejšími podnikmi pôsobiacimi na trhu elektronických komunikácií v Slovenskej republike, či náklady na US znamenajú konkurenčnú nevýhodu pre poskytovateľa povinností US.
     Nedávno predseda TÚ SR zamietol rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) a potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorý v 1. stupni rozhodol, že poskytovanie univerzálnej služby (US) v rokoch 2005 a 2006 nepredstavovalo pre ST neprimerané zaťaženie, a preto jej nepriznal kompenzáciu straty podľa zákona o elektronických komunikáciách. Rozhodnutie je právoplatné.

Univerzálna služba je podľa zákona o elektronických komunikáciách minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu.