TÚ SR od minulého utorka vyšetruje výpadok tiesňových liniek

24.01.2011, Tlačová správa

     V utorok 18.1.2011 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) z vlastného podnetu začal zbierať informácie a následne vyšetrovať nefunkčnosť prístupu k číslam tiesňových volaní, ktoré malo za následok znefunkčnenie integrovaného záchranného systému v regióne Žilinského kraja. TÚ SR z verejne dostupných zdrojov zaznamenal, že v pondelok 17.1.2011 v poobedných hodinách došlo k výpadku poskytovania elektronických komunikačných služieb v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Dôsledkom bola nefunkčnosť prístupu k číslam tiesňových volaní, a tým aj znefunkčnenie integrovaného záchranného systému v regióne Žilinského kraja. V závere týždňa TÚ SR poskytne bližšie informácie o tomto prípade.